Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Subsidies duurzaam

Voor het Uitvoeringsplan Klimaat (UPK) kunnen van 1 tot 30 november 2020 initiatieven aangemeld worden. Het UPK 2021-2024 wordt begin 2021 in het college vastgesteld en in raad besproken. De gemeente kan, waar nodig, uw plan of idee samen uitwerken. Hiervoor organiseert de Gemeente Breda jaarlijks bijeenkomsten en presentaties van initiatieven.  


Daarnaast biedt de gemeente mogelijkheden voor voordelige klimaatleningen en subsidies voor bijvoorbeeld een groen dak. Meer informatie subsidies en fondsen duurzaamheid en milieu

Woonwijs Breda

U kunt niet alleen bij de gemeente subsidie aanvragen. WoonWijs Breda heeft alle subsidies en financieringsmogelijkheden in een handig overzicht gezet: bekijk het overzicht op de website van WoonwijsBreda 

Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

Subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn.  Deze nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. Meer informatie over deze subsidie.