Subsidies Breda samen doen, 2021/2022

Thematafels

Iedereen die bijdraagt aan het welzijn, de zelfstandigheid en het meekrijgen van Bredanaars mag aansluiten bij de thematafels. Partijen kunnen hun bijdrage leveren door plaats te nemen aan een thematafel en daar samen met partners ideeën uit te werken. Met als resultaat een gezamenlijk plan per thema waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. 

De spelregels, meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden bij één van de thematafels vindt u op de website mensbreda.nl.

U kunt ook subsidie aanvragen buiten thematafels om.

Wijkplatforms

Als u een idee heeft waardoor het in uw buurt nog prettiger wordt om te wonen, leven en recreëren kunt u dit voorleggen aan uw wijkplatform.

Een wijkplatform bestaat uit verschillende partijen: bewoners, wijkprofessionals, ondernemers, gemeente en deelnemers vanuit het onderwijs. Samen wordt bekeken wat u nodig heeft om uw idee uit te voeren.

Hoe werkt het

  • Een idee brengt u in door contact op te nemen met de sociaal wijkbeheerder.
  • Het wijkplatform nodigt u uit voor een gesprek om het idee toe te lichten en aan te geven wat u nodig heeft.
  • Het wijkplatform kijkt of het idee past in de wijk en welke ondersteuning mogelijk is.
  • Het wijkplatform geeft advies, bijvoorbeeld over het samenwerken met andere wijkinitiatieven, de inzet van professionele organisaties of studenten.
  • Het wijkplatform geeft advies over het vinden van financiering zoals crowdfunding, sponsoring en of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van de gemeente.
  • De aanvraag voor een financiële bijdrage van de gemeente wordt samen met de sociaal wijkbeheerder ingediend.
  • Het wijkplatform volgt de uitvoering van het idee en geeft aan welke acties genomen kunnen worden om het idee nog beter te maken.
  • Instructiefilmpje
  • Kader Breda doet, Samen Door 2019/2020 
Uw Reactie
Uw Reactie