Subsidies Breda samen doen, 2021/2022

Thematafels

Iedereen die bijdraagt aan het welzijn, de zelfstandigheid en het meekrijgen van Bredanaars mag aansluiten bij de thematafels. Partijen kunnen hun bijdrage leveren door plaats te nemen aan een thematafel en daar samen met partners ideeën uit te werken. Met als resultaat een gezamenlijk plan per thema waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden bij één van de thematafels vindt u op de pagina Thematafels.

Wijkplatforms

Heeft u een idee waardoor uw buurt nog prettiger wordt om in te wonen, leven en recreëren? Dan kunt u dit voorleggen aan uw wijkplatform.

Een wijkplatform kan bestaan uit verschillende partijen uit de wijk: bewoners, wijkprofessionals, ondernemers, gemeente en deelnemers vanuit het onderwijs. Samen wordt bekeken wat u nodig heeft om uw idee uit te voeren.

Hoe werkt het

  • Uw idee bespreekt u met de sociaal wijkbeheerder van uw wijk. De wijkbeheerder legt het voor aan het wijkplatform.  
  • Het wijkplatform nodigt u uit voor een gesprek om uw idee toe te lichten en aan te geven wat u nodig heeft.
  • Het wijkplatform kijkt of het idee past in de wijk en welke (financiële) ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld crowdfuning, sponsoring of een financiële bijdrage van de gemeente.
  • Het wijkplatform kijkt samen met u of er nog andere mogelijkheden zijn om uw idee te ondersteunen, bijvoorbeeld samenwerken met andere wijkinitatieven, de inzet van andere organisaties of studenten.

Wat moet u weten over de bijdrage

  • De aanvraag voor een financiële bijdrage van de gemeente dient u samen met de sociaal wijkbeheerder in.
  • Als de subsidie wordt toegekend kan de gemeente Breda u om een inhoudelijke en financiële verantwoording vragen na uitvoering van uw idee.
  • De 'Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017' zijn van toepassing
Uw Reactie
Uw Reactie