Subsidie voor aansluiten op hemelwaterriolering 

U kunt subsidie krijgen voor het aansluiten van uw regenwaterafvoer op hemelwaterriolering. Deze subsidie geldt voor particulieren en voor appartementencomplexen. U vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg.

Aanvragen

Wat is het 

U kunt subsidie krijgen voor: 

 • aansluiten van een particuliere woning op de hemelwaterafvoer 
 • aansluiten van een appartementencomplex op de hemelwaterafvoer 
 • aansluiten van afwaterende verharding rond appartementencomplexen op de hemelwaterafvoer 

Voordelen: 

 • schoon water schoon houden is goed voor het milieu 
 • het riool wordt ontlast waardoor er minder wateroverlast op straat is 
 • het hemelwater gaat terug de grond in, in plaats van in het vuilwaterriool 

Wat u moet weten over de vergoeding 

 • voor particulieren kan € 500 subsidie worden aangevraagd 
 • voor appartementencomplexen bedraagt de subsidie maximaal 50% van de werkelijk gemaakte totale kosten met een maximum van € 10.000

Voorwaarden: 

 • het dakoppervlak en/of afwaterende verharding moet nu aangesloten zijn op gemengde riolering 
 • er moet aangesloten worden op een bestaande hemelwater aansluitleiding in de openbare ruimte die tot aan de perceelsgrens loopt 
 • het af te koppelen dakoppervlak moet minimaal 25m² zijn 
 • het afkoppelsysteem moet (milieu-)technisch verantwoord zijn 

U kunt geen subsidie aanvragen voor: 

 • kosten voor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen 
 • kosten voor schutting, prieel, pergola en muurblokken 
 • kosten ter vervanging van bestaande beplanting 
 • kosten voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag 

Meer informatie 

Nadere regels subsidieverstrekking

Uw Reactie
Uw Reactie