Subsidie Breda 75 jaar vrijheid

Op deze pagina

In 2019 herdenkt en viert Breda 75 jaar vrijheid. Op 29 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Breda is bevrijd. Wilt u een activiteit organiseren dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Wat moet u weten

Doelstellingen waaraan de activiteit moet voldoen

  • een impuls voor een nieuwe balans herdenken en vrijheid vieren
  • eigentijds en toekomstgericht
  • aansluiten bij de verhaallijnen Polen/Maczek, Indië, de Vlucht (voor meer informatie: www.brabantremembers.com/verhalen)

Criteria waaraan het project moet voldoen 

  • tenminste 50% van de begroting van het project is afkomstig uit andere inkomsten zoals eigen middelen en/of cofinanciering
  • de aanvrager moet samenwerken met (boven)lokale partijen, zowel financieel als inhoudelijk

Aanvraag indienen

Aanvragen voor een subsidiebijdrage kunnen tot en met 15 september 2019 worden ingediend, maar moeten minimaal 6 weken voor aanvang van de uitvoering van de activiteit worden ingediend. De aanvragen worden voorgelegd ter beoordeling aan een interne adviescommissie, deze commissie wordt bijgestaan door een externe adviseur.

Wat vindt u van onze website?