Subsidie aanvragen thematafels

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft staat het erbij.

  1. Stap 1 van 4: Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Uw gegevens
  3. Stap 3 van 4: Controleer uw gegevens
  4. Stap 4 van 4: Voltooid
Uw aanvraag
Neemt u deel aan een thematafel?
Aan welke thematafel neemt u deel?
Voor welk thema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voeg het uitvoeringsplan van de thematafel toe waar de activiteit onderdeel van uit maakt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Hoe draagt de activiteit bij aan de maatschappelijke doelen uit hoofdstuk 4 van het beleidskader Breda, samen doen 2021/2022?
Wat is de prijs per bereikt lid uit de doelgroep? Geef ook een schatting van de kosten die bespaard kunnen worden door maatwerkvoorzieningen. Kan de kostprijs worden onderbouwd? Hoe verhoudt de prijs zich tot andere aanvragen? Voeg eventueel een businesscase en/of begroting toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wilt u nog een bijlage toevoegen?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wat is de toegevoegde waarde van de inzet van betaalde professionals? Anders gezegd: wat doen betaalde en opgeleide professionals beter of anders dan een willekeurige buurvrouw? En waar kan iemand die er weinig kennis van heeft dat aan zien?
Draagt de activiteit bij aan het realiseren van een ambitie? Kan deze activiteit door slim samenwerken zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd worden? In welke mate wordt samengewerkt met andere partners binnen het thema? Wat levert deze samenwerking op?
Hoe groot is de doelgroep?
Hoeveel personen binnen de doelgroep worden met deze activiteit bereikt?
Hoe tevreden is de klant en de omgeving? Maar ook: hoe tevreden zijn financiers, medewerkers, toezichthouders? De activiteiten moeten in de eerste plaats belangrijk en nuttig zijn voor de klant. Ook moeten alle betrokkenen in beeld zijn. Wat vindt de omgeving belangrijk? Hoe kun je daaraan bijdragen? En hoe kun je daar steeds beter in worden? We noemen dit omgevingssensitiviteit. Het gaat hierbij om hoe je tevredenheid in kaart brengt, voor nieuwe of bestaande activiteiten.
Wat kan een persoon zelf, al dan niet met steun van anderen uit de omgeving?
Hoe voldoet de activiteit aan de basisprincipes verbonden aan de beweging naar de voorkant?
Hoe voldoet de activiteit aan de gestelde proces - en kwaliteitsvoorwaarden om ambities en maatschappelijke doelen uit het kader Breda samen doen te realiseren?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Een leven lang inclusief sporten en bewegen'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Sport- en beweegonderwijs op en rond scholen versterken'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Duurzaam versterken en innoveren van sport- en beweegaanbieders'?
Wilt u voor nog een activiteit subsidie aanvragen?
Uw aanvraag
Neemt u deel aan een thematafel?
Aan welke thematafel neemt u deel?
Voor welk thema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voeg het uitvoeringsplan van de thematafel toe waar de activiteit onderdeel van uit maakt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Hoe draagt de activiteit bij aan de maatschappelijke doelen uit hoofdstuk 4 van het beleidskader Breda, samen doen 2021/2022?
Wat is de prijs per bereikt lid uit de doelgroep? Geef ook een schatting van de kosten die bespaard kunnen worden door maatwerkvoorzieningen. Kan de kostprijs worden onderbouwd? Hoe verhoudt de prijs zich tot andere aanvragen? Voeg eventueel een businesscase en/of begroting toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wilt u nog een bijlage toevoegen?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wat is de toegevoegde waarde van de inzet van betaalde professionals? Anders gezegd: wat doen betaalde en opgeleide professionals beter of anders dan een willekeurige buurvrouw? En waar kan iemand die er weinig kennis van heeft dat aan zien?
Draagt de activiteit bij aan het realiseren van een ambitie? Kan deze activiteit door slim samenwerken zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd worden? In welke mate wordt samengewerkt met andere partners binnen het thema? Wat levert deze samenwerking op?
Hoe groot is de doelgroep?
Hoeveel personen binnen de doelgroep worden met deze activiteit bereikt?
Hoe tevreden is de klant en de omgeving? Maar ook: hoe tevreden zijn financiers, medewerkers, toezichthouders? De activiteiten moeten in de eerste plaats belangrijk en nuttig zijn voor de klant. Ook moeten alle betrokkenen in beeld zijn. Wat vindt de omgeving belangrijk? Hoe kun je daaraan bijdragen? En hoe kun je daar steeds beter in worden? We noemen dit omgevingssensitiviteit. Het gaat hierbij om hoe je tevredenheid in kaart brengt, voor nieuwe of bestaande activiteiten.
Wat kan een persoon zelf, al dan niet met steun van anderen uit de omgeving?
Hoe voldoet de activiteit aan de basisprincipes verbonden aan de beweging naar de voorkant?
Hoe voldoet de activiteit aan de gestelde proces - en kwaliteitsvoorwaarden om ambities en maatschappelijke doelen uit het kader Breda samen doen te realiseren?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Een leven lang inclusief sporten en bewegen'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Sport- en beweegonderwijs op en rond scholen versterken'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Duurzaam versterken en innoveren van sport- en beweegaanbieders'?
Wilt u voor nog een activiteit subsidie aanvragen?
Uw aanvraag
Neemt u deel aan een thematafel?
Aan welke thematafel neemt u deel?
Voor welk thema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voeg het uitvoeringsplan van de thematafel toe waar de activiteit onderdeel van uit maakt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Hoe draagt de activiteit bij aan de maatschappelijke doelen uit hoofdstuk 4 van het beleidskader Breda, samen doen 2021/2022?
Wat is de prijs per bereikt lid uit de doelgroep? Geef ook een schatting van de kosten die bespaard kunnen worden door maatwerkvoorzieningen. Kan de kostprijs worden onderbouwd? Hoe verhoudt de prijs zich tot andere aanvragen? Voeg eventueel een businesscase en/of begroting toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wilt u nog een bijlage toevoegen?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wat is de toegevoegde waarde van de inzet van betaalde professionals? Anders gezegd: wat doen betaalde en opgeleide professionals beter of anders dan een willekeurige buurvrouw? En waar kan iemand die er weinig kennis van heeft dat aan zien?
Draagt de activiteit bij aan het realiseren van een ambitie? Kan deze activiteit door slim samenwerken zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd worden? In welke mate wordt samengewerkt met andere partners binnen het thema? Wat levert deze samenwerking op?
Hoe groot is de doelgroep?
Hoeveel personen binnen de doelgroep worden met deze activiteit bereikt?
Hoe tevreden is de klant en de omgeving? Maar ook: hoe tevreden zijn financiers, medewerkers, toezichthouders? De activiteiten moeten in de eerste plaats belangrijk en nuttig zijn voor de klant. Ook moeten alle betrokkenen in beeld zijn. Wat vindt de omgeving belangrijk? Hoe kun je daaraan bijdragen? En hoe kun je daar steeds beter in worden? We noemen dit omgevingssensitiviteit. Het gaat hierbij om hoe je tevredenheid in kaart brengt, voor nieuwe of bestaande activiteiten.
Wat kan een persoon zelf, al dan niet met steun van anderen uit de omgeving?
Hoe voldoet de activiteit aan de basisprincipes verbonden aan de beweging naar de voorkant?
Hoe voldoet de activiteit aan de gestelde proces - en kwaliteitsvoorwaarden om ambities en maatschappelijke doelen uit het kader Breda samen doen te realiseren?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Een leven lang inclusief sporten en bewegen'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Sport- en beweegonderwijs op en rond scholen versterken'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Duurzaam versterken en innoveren van sport- en beweegaanbieders'?
Wilt u voor nog een activiteit subsidie aanvragen?
Uw aanvraag
Neemt u deel aan een thematafel?
Aan welke thematafel neemt u deel?
Voor welk thema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voeg het uitvoeringsplan van de thematafel toe waar de activiteit onderdeel van uit maakt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Hoe draagt de activiteit bij aan de maatschappelijke doelen uit hoofdstuk 4 van het beleidskader Breda, samen doen 2021/2022?
Wat is de prijs per bereikt lid uit de doelgroep? Geef ook een schatting van de kosten die bespaard kunnen worden door maatwerkvoorzieningen. Kan de kostprijs worden onderbouwd? Hoe verhoudt de prijs zich tot andere aanvragen? Voeg eventueel een businesscase en/of begroting toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wilt u nog een bijlage toevoegen?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wat is de toegevoegde waarde van de inzet van betaalde professionals? Anders gezegd: wat doen betaalde en opgeleide professionals beter of anders dan een willekeurige buurvrouw? En waar kan iemand die er weinig kennis van heeft dat aan zien?
Draagt de activiteit bij aan het realiseren van een ambitie? Kan deze activiteit door slim samenwerken zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd worden? In welke mate wordt samengewerkt met andere partners binnen het thema? Wat levert deze samenwerking op?
Hoe groot is de doelgroep?
Hoeveel personen binnen de doelgroep worden met deze activiteit bereikt?
Hoe tevreden is de klant en de omgeving? Maar ook: hoe tevreden zijn financiers, medewerkers, toezichthouders? De activiteiten moeten in de eerste plaats belangrijk en nuttig zijn voor de klant. Ook moeten alle betrokkenen in beeld zijn. Wat vindt de omgeving belangrijk? Hoe kun je daaraan bijdragen? En hoe kun je daar steeds beter in worden? We noemen dit omgevingssensitiviteit. Het gaat hierbij om hoe je tevredenheid in kaart brengt, voor nieuwe of bestaande activiteiten.
Wat kan een persoon zelf, al dan niet met steun van anderen uit de omgeving?
Hoe voldoet de activiteit aan de basisprincipes verbonden aan de beweging naar de voorkant?
Hoe voldoet de activiteit aan de gestelde proces - en kwaliteitsvoorwaarden om ambities en maatschappelijke doelen uit het kader Breda samen doen te realiseren?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Een leven lang inclusief sporten en bewegen'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Sport- en beweegonderwijs op en rond scholen versterken'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Duurzaam versterken en innoveren van sport- en beweegaanbieders'?
Wilt u voor nog een activiteit subsidie aanvragen?
Uw aanvraag
Neemt u deel aan een thematafel?
Aan welke thematafel neemt u deel?
Voor welk thema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voor welk subthema vraagt u subsidie aan?
Voeg het uitvoeringsplan van de thematafel toe waar de activiteit onderdeel van uit maakt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Hoe draagt de activiteit bij aan de maatschappelijke doelen uit hoofdstuk 4 van het beleidskader Breda, samen doen 2021/2022?
Wat is de prijs per bereikt lid uit de doelgroep? Geef ook een schatting van de kosten die bespaard kunnen worden door maatwerkvoorzieningen. Kan de kostprijs worden onderbouwd? Hoe verhoudt de prijs zich tot andere aanvragen? Voeg eventueel een businesscase en/of begroting toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wilt u nog een bijlage toevoegen?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Wat is de toegevoegde waarde van de inzet van betaalde professionals? Anders gezegd: wat doen betaalde en opgeleide professionals beter of anders dan een willekeurige buurvrouw? En waar kan iemand die er weinig kennis van heeft dat aan zien?
Draagt de activiteit bij aan het realiseren van een ambitie? Kan deze activiteit door slim samenwerken zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd worden? In welke mate wordt samengewerkt met andere partners binnen het thema? Wat levert deze samenwerking op?
Hoe groot is de doelgroep?
Hoeveel personen binnen de doelgroep worden met deze activiteit bereikt?
Hoe tevreden is de klant en de omgeving? Maar ook: hoe tevreden zijn financiers, medewerkers, toezichthouders? De activiteiten moeten in de eerste plaats belangrijk en nuttig zijn voor de klant. Ook moeten alle betrokkenen in beeld zijn. Wat vindt de omgeving belangrijk? Hoe kun je daaraan bijdragen? En hoe kun je daar steeds beter in worden? We noemen dit omgevingssensitiviteit. Het gaat hierbij om hoe je tevredenheid in kaart brengt, voor nieuwe of bestaande activiteiten.
Wat kan een persoon zelf, al dan niet met steun van anderen uit de omgeving?
Hoe voldoet de activiteit aan de basisprincipes verbonden aan de beweging naar de voorkant?
Hoe voldoet de activiteit aan de gestelde proces - en kwaliteitsvoorwaarden om ambities en maatschappelijke doelen uit het kader Breda samen doen te realiseren?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Een leven lang inclusief sporten en bewegen'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Sport- en beweegonderwijs op en rond scholen versterken'?
Hoe draagt de activiteit bij aan het thema 'Duurzaam versterken en innoveren van sport- en beweegaanbieders'?
Voeg eventueel nog een bijlage toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Voeg eventueel nog een bijlage toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.