Stichting KwaliteitsTaxi Breda van start

Publicatiedatum: 
15 feb 2019
Vrijdag 8 februari 2019 is de Stichting Kwaliteitstaxi Breda (SKB) opgericht. De bestuursleden zijn voorgedragen door het College van burgemeester en wethouders.

De heer Paul Martens (oud districtschef politie van het district de Baronie) wordt voorzitter van de SKB. Overige bestuursleden zijn de heer Theo Vegter (onder andere voorzitter van de raad van commissarissen bij Taxi Centrale Amsterdam en voorzitter van Busvervoer Nederland) en de heer Harrie Jansen (werkzaam geweest bij de Inspectie voor leefomgeving en transport –ILT-).

Taxi als visitekaartje van de stad

Het doel van SKB is verbetering van de kwaliteit van het straattaxivervoer in Breda. In het bijzonder het taxivervoer dat wordt aangeboden op de openbare weg, de zogenaamde opstapmarkt. Aanleiding hiervoor waren de aanhoudende problemen bij de opstapplaatsen voor taxi’s. Met name werd geklaagd over de gastvrijheid en klantvriendelijkheid van de taxibedrijven. Een doorn in het oog van de gemeente, ondernemers en de branche zelf. De taxibranche is vaak het eerste contact dat met name bezoekers met een stad hebben. Taxichauffeurs zijn het visitekaartje van de stad. Het is dan ook belangrijk dat de kwaliteit op orde is zodat mensen die een taxi nemen zich écht welkom voelen in de stad.

Invoering taxikeurmerk

De stichting zorgt voor de uitvoering van een deel van de gemeentelijke taxiverordening en andere besluiten van het College van burgemeester en wethouders van Breda. Denk aan de verdere ontwikkeling van het verplichte taxikeurmerk, de certificering van taxichauffeurs die zich aangemeld hebben voor dit taxikeurmerk en het uitvoeren van mystery-guestonderzoeken. Het taxikeurmerk is een permanente maatregel, waardoor de Taxi-pas, vroeger Taxi-vignet genoemd, komt te vervallen. De Stichting en gemeente streven ernaar het Bredase taxikeurmerk aan het eind van de zomer in te voeren. Vanaf dan mag er in Breda geen taxivervoer in de opstapmarkt meer worden aangeboden zonder lokale taxivergunning. Tijdens carnaval en Breda-Jazz wordt nog gebruik gemaakt van de tijdelijke Taxipas.

Website KwaliteitsTaxi Breda

Wat vindt u van onze website?