Stembureauleden verkiezingen 23 mei 2019

Stembureauleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een succesvol verloop van het stemproces. Zij controleren de stempas van de kiezer, overhandigen het stembiljet en tellen na afloop de stemmen. Aanmelden is mogelijk tot 20 maart 2019.

Voorwaarden stembureaulid

  • u bent op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder
  • u beschikt minimaal over een opleiding op mbo-niveau
  • u bent stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam
  • u volgt de online stembureautraining en legt de toets succesvol af
  • u spreekt vloeiend Nederlands maar hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben

Een stembureauvoorzitter heeft daarnaast ook coördinerende capaciteiten en cijfermatig inzicht, is besluitvaardig en heeft een mobiele telefoon. Stembureauvoorzitters zijn verplicht de korte voorlichtingsbijeenkomst in de avond op 15 of 16 mei 2019 bij te wonen. Bij uw benoeming ontvangt u hierover nadere informatie.

De stembureauleden werken in 2 ploegen, van 7.00 - 14.00 uur of van 14.00 - 21.00 uur. Bij aanmelding geeft u aan voor welke ploeg u beschikbaar bent. Om 21.00 uur zijn alle stembureauleden aanwezig om de stemmen te tellen. (Een deel van het telproces vindt de dag na de verkiezingen op een centrale locatie door andere tellers plaats. Dit betekent dat het telproces op de dag van de verkiezingen sneller klaar is dan voorgaande verkiezingen.) De voorzitter van ploeg 2 brengt na afloop van het telproces het proces-verbaal naar het Stadskantoor.

Na aanmelding

Om de kwaliteit van de stembureauleden en voorzitters te garanderen moet u een toets (e-learning) afleggen. Eind maart 2019 ontvangt u bericht over het maken van de e-learning. Wanneer u de toets met succes heeft afgerond komt u in aanmerking voor een plek als stembureaulid, of als voorzitter op een stembureau. Uiterlijk 22 april 2019 ontvangt u bericht of u bent ingedeeld, op welk stembureau en in welke ploeg, of dat u op de reservelijst staat.

Vergoeding

De bruto vergoeding voor stembureauvoorzitters is € 150 en voor stembureauleden € 125. Dit is inclusief een onbelast deel van € 40 voor eten, consumpties en telefoongebruik. Binnen 1 week na de verkiezingen wordt de vergoeding overgemaakt op uw bankrekening. Een jaaropgave ontvangt u begin 2020.

Wat vindt u van onze website?