Stembureauleden verkiezingen 23 mei 2019

Stembureauleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een succesvol verloop van het stemproces. Zij controleren de stempas van de kiezer, overhandigen het stembiljet en tellen na afloop de stemmen. Aanmelden was mogelijk tot 3 april 2019.

U heeft zich voor 3 april aangemeld

Eind maart 2019 ontvangt u bericht over het maken van de e-learning. Wanneer u de toets met succes heeft afgerond komt u in aanmerking voor een plek als stembureaulid, of als voorzitter op een stembureau. Uiterlijk 22 april 2019 ontvangt u bericht of u bent ingedeeld, op welk stembureau en in welke ploeg, of dat u op de reservelijst staat.

Vergoeding

De bruto vergoeding voor stembureauvoorzitters is € 150 en voor stembureauleden € 125. Dit is inclusief een onbelast deel van € 40 voor eten, consumpties en telefoongebruik. Binnen 1 week na de verkiezingen wordt de vergoeding overgemaakt op uw bankrekening. Een jaaropgave ontvangt u begin 2020.

Wat vindt u van onze website?