Stembureauleden verkiezingen 20 maart 2019

Stembureauleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een succesvol verloop van het stemproces. Zij controleren de stempas van de kiezer, overhandigen het stembiljet en tellen na afloop de stemmen.

Aanmelden is niet mogelijk.  De termijn is op 8 januari gesloten.

U heeft zich voor 8 januari aangemeld

Half januari 2019 ontvangt u bericht over het maken van de e-learning. Alleen wanneer u de toets met succes heeft afgerond komt u in aanmerking voor een plek als stembureaulid, of als voorzitter op een stembureau. Uiterlijk 21 februari 2019 ontvangt u bericht of u bent ingedeeld, op welk stembureau en in welke ploeg, of dat u op de reservelijst staat.

Vergoeding

De bruto vergoeding voor stembureauvoorzitters is € 150 en voor stembureauleden € 125. Dit is inclusief een onbelast deel van € 40 voor eten, consumpties en telefoongebruik. Binnen 1 week na de verkiezingen wordt de vergoeding overgemaakt op uw bankrekening. Een jaaropgave ontvangt u begin 2020.

Wat vindt u van onze website?