Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Stembureauleden

Op woensdag 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook deze verkiezingen worden er maatregelen worden getroffen vanwege COVID-19, zoals de mogelijkheid om vervroegd te stemmen op 14 en 15 maart. Door de maatregelen hebben wij een brede bezetting aan stembureauleden nodig. Aanmelden als stembureaulid was mogelijk tot en met 2 januari 2022.

Als er extra stemmentellers voor 16 maart nodig zijn kunt u zich hiervoor aanmelden vanaf half februari op deze website.  

Stembureauleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een succesvol verloop van het stemproces. Zij controleren de stempas van de kiezer, overhandigen het stembiljet, tellen na afloop de stemmen en zien toe op naleving van de coronamaatregelen in het stemlokaal. 
 
Op 16 maart zijn de stembureaus geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 
Het tellen van de stemmen gebeurt op woensdag 16 maart na 21.00 uur.    
 
Op 16 maart werken de stembureauleden in 2 ploegen van 7.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot 21.00 uur. Hierna gaan beide ploegen aan de slag met het tellen van de stemmen. De voorzitters brengen na afloop van het telproces het proces-verbaal met de telformulieren naar het Stadskantoor. 
 
De stembureaus worden zodanig ingericht dat stembureauleden zich veilig voelen om hun werk te kunnen doen en kiezers veilig kunnen stemmen. De maatregelen worden afgestemd op de dan geldende voorschriften van het RIVM. Denk hierbij aan het plaatsen van schermen, het beschikbaar zijn van mondneuskapjes en wegwerphandschoenen, maar ook zorg voor voldoende afstand, en toezicht op het maximaal aantal personen in het stemlokaal. 

Na aanmelding

  • Half januari 2022 wordt de indeling bekend gemaakt. 
  • Hierna krijgt u een uitnodiging  om een e-learning met een bijhorende toets te volgen.  
  • Als u de toets heeft behaald is uw plaats definitief. 

Vergoeding

16 maart 2022

  • voorzitter: € 200 
  • lid: € 150 

De bruto vergoeding is inclusief een onbelast deel van € 40 voor maaltijd, consumpties en telefoongebruik voor leden en voorzitters. 

Uw Reactie
Uw Reactie