Start werkzaamheden Bavelselaan 1e fase

Publicatiedatum: 
6 okt 2017
Maandag 16 oktober start Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout met het kappen van bomen aan de Bavelselaan tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat. Dit is nodig voor de 1e fase van de herinrichting Bavelselaan.

Brabant Water en Enexis starten maandag 23 oktober met hun werk aan de gas- en waterleiding in de Bavelselaan tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat. Exact Expertise B.V. start maandag 23 oktober met bouwkundige opnames van de panden in de Bavelselaan tussen de Allerheiligeweg en de Muiderslotstraat.

Aanleiding

In de Bavelselaan is de bestrating en het riool aan vervanging toe. Ook worden de huisaansluitingen op het riool en de water- en gasleiding aangepakt. Omdat dit werk in de grond gebeurt, is hiervoor ruimte nodig. Door de bomen en hun wortels is er geen ruimte. Dit betekent dat de bomen niet kunnen blijven staan. Na het werk komen er nieuwe bomen. Vanwege wortelopdruk komt er op de weg en het voetpad nieuwe bestrating. Wortelopdruk kan voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Ontwerp Bavelselaan, tussen Allerheiligenweg en Muiderslotstraat

Vanwege groot onderhoud aan het riool en de aanpak van wortelopdruk, is in de zomer van 2012 gestart met projectteam Bavelselaan-Overakkerstraat. Na intensief overleg met verschillende partijen en na onderzoeken is er in april 2015 een definitief ontwerp gemaakt. Meer informatie Bavelselaan.

In het ontwerp zijn ook aspecten als parkeren, openbare verlichting, toegankelijkheid en snelheid tegen het licht gehouden. Om aan meerdere wensen te voldoen, is het nodig de straat tussen de Allerheiligenweg en de Muiderslotstraat opnieuw in te richten.

Werkzaamheden

Het werk in de Bavelselaan tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat (1e fase) duurt ongeveer vier maanden, afhankelijk van het weer. Na de bomenkap en het werk van Enexis en Brabant water, start de gemeente met het rioolwerk. Direct daarna komt er nieuwe bestrating. Voor het rioolwerk begint maakt Exact Expertise een bouwkundige opname van de straat en de woningen van betrokkenen.

De aannemer start eind november met het rioolwerk. Vanaf dan zijn er inloopmomenten in de keet van de aannemer. Daar is onder andere de voortgang volgen. De aannemer verstrekt informatie.

In de ontheffing voor de bomenkap staat dat er boombakken moeten komen in de actieve fases van de vleermuizen. Dit is van april tot oktober. Herplant van de bomen gebeurt bij voorkeur in het najaar van 2018. Bij herplant vóór 1 april 2018 zijn boombakken niet nodig. Herplant van definitieve bomen heeft de voorkeur boven boombakken.

Bouwkundige opnamen

De gemeente maakt bij iedere herinrichting in de stad bouwkundige opnamen. Dit gebeurt om de situatie voor de start van het werk duidelijk en goed vastgelegd te hebben. De betrokken huiseigenaren en bewoners ontvangen hierover meer informatie van bouwkundig expertisebureau Exact Expertise B.V.

Volgende fases Bavelselaan

De aanpak van de hele Bavelselaan beslaat 4 fasen. De planning is om in februari/maart 2018 te starten met de volgende fase. Op dit moment bekijkt de gemeente welk deel dit is. De bomenkap is onder andere afhankelijk van het weer en het vogel-broedseizoen. Op dit moment is er nog geen precieze planning voor de 3e en 4e fase. In 2018 ontvangen betrokkenen hierover meer informatie.

Beperken overlast

De gemeente en de aannemer erkennen dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken. Suggesties om de overlast te beperken of vragen over dit project zijn door te geven aan de projectgroep, bavelselaan@breda.nl.

Om de bomen veilig te kunnen kappen wordt het deel tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat afgesloten voor verkeer. Tijdens het werk is niet te parkeren in dit deel van de straat.

Het werk van de nutsbedrijven gebeurt onder het trottoir. De nutsbedrijven zorgen dat de woning bereikbaar blijft tijdens het werk.