See2Do!

Samen met de gemeenten Helmond, Weert en Maastricht en de Belgische partners intergemeentelijke organisatie Interleuven, streekintercommunale Igemo, gemeente Brugge, de dienstverlenende vereniging voor 54 West-Vlaamse gemeenten 'WVI' en Kenniscentrum Energie Campus “Thomas More' heeft Breda subsidie aangevraagd binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland programma en toegekend gekregen voor het project See2Do! Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,

See2Do! slaat op het principe 'doen door zien': we laten inwoners van Breda letterlijk zien waar hun huis energie verliest. Dit doen we door thermografische foto’s te maken van woningen en deze te laten zien aan de bewoners. Vervolgens krijgen de bewoners een energiebesparingsadvies en worden ze bij realisatie van energiebesparingsmaatregelen geholpen door verschillende partners. Hiermee beogen wij burgers over te halen om over te gaan tot het daadwerkelijk treffen van energiebesparingsmaatregelen. Vandaar ‘See2Do!’. Het hoofddoel van dit project is particulieren en lokale overheden motiveren tot het energiezuiniger maken van hun woning  of gebouw.

Het See2Do! project is gestart op 1 mei 2016. Meer informatie staat op de website van See2Do!

Uw Reactie
Uw Reactie