Regeling Kostwinnersgezinnen Kinderopvang

Doel van de regeling

Zoveel mogelijk peuters en kleuters naar een voorschoolse opvang laten gaan zodat zij goed voorbereid naar de basisschool gaan.

Voor wie geldt de regeling

De regeling Kostwinnersgezinnen Kinderopvang (KWR) geldt voor ouders/verzorgers die niet voor een tegemoetkoming kinderopvang van de belastingdienst in aanmerking komen.

Gebruik maken van de regeling

Wilt u gebruik maken van de regeling dan kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie waar uw kind geplaatst is.

Wat vindt u van onze website?