Raadgevend referendum 2018

Uitslag van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Referendumkeuzes in gemeente Breda Stemmen
Voor WIV 2017 33282
Tegen WIV 2017 32461
Totaal geldige keuzes 65743

Blanco stemmen: 2946
Ongeldige stemmen: 203
Kiesgerechtigden: 139849
Opkomstpercentage: 49.26%