Raadgevend referendum 2018

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).