Projectsubsidie cultuur

Algemeen

Culturele organisaties, professionele kunsten en crossovers Urban Sport & Culture kunnen subsidie voor projecten aanvragen.

U kunt geen aanvraag meer indienen. Er zijn inmiddels zo veel aanvragen ontvangen dat het maximaal uit te keren bedrag voor 2024 is bereikt. Aanvragen die al zijn ingediend, worden op dit moment beoordeeld. Aanvragers krijgen via e-mail bericht over het besluit.

Wat is het?

Culturele organisaties, professionele kunsten of Crossovers Urban Sports & Culture kunnen subsidie aanvragen voor een cultureel project. Het project richt zich op één van de categorieën:

 • Ontwikkeling, productie of presentatie van culturele activiteiten
 • Cultuurparticipatie of -educatie
 • Innovatie, onderzoek en/of experiment

Een aanvraag voor innovatie, onderzoek en/of experiment heeft één of meerdere van deze doelen: (1) experimenteren met nieuw werk, (2) experimenteren met nieuwe makers, (3) experimenten met nieuwe doelgroepen en publieksbenaderingen, (4) innoverende werkwijzen en methodes testen en verbeteren (5) deskundigheid  bevorderen en/of (6) onderzoek doen ter bevordering van innovatie.

Wat u moet weten

 • De aanvraag moet minimaal 13 weken voor aanvang van het project zijn ingediend. 
 • Voor projecten gericht op ontwikkeling, productie of presentatie van culturele activiteiten of cultuurparticipatie en -educatie is de subsidie maximaal 50% van de totale begroting met een maximum van € 20.000.
 • Voor projecten gericht op innovatie, onderzoek en/of experiment is de subsidie maximaal 80% van de totale begroting met een maximum van € 20.000.

Subsidie wordt verleend op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen tot het beschikbare bedrag op is. 

Voorwaarden

 • De aanvrager is een culturele organisatie, professionele kunsten of crossovers Urban Sport & Culture.
 • De aanvrager heeft statuten met daarin een culturele doelstelling en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • De aanvrager is in Breda gevestigd of werkt samen met in Breda gevestigde (culturele) organisatie(s).
 • Het project wordt uitgevoerd in Breda.
 • Het project heeft voldoende maatschappelijk of stedelijk belang én levert een bijdrage aan een evenwichtig cultureel aanbod in Breda.
 • Het project heeft voldoende organisatorische en zakelijke kwaliteit én de aanvraag bevat een toelichting op de planning en de begroting.

Voor ontwikkeling, productie of presentatie van culturele activiteiten of cultuurparticipatie en -educatie gelden de extra voorwaarden:

 • Het project heeft voldoende artistiek-inhoudelijke kwaliteit.
 • Het project heeft voldoende publiekswerking. 

Voor innovatie, onderzoek en/of experiment geldt een extra voorwaarde:

 • Het project bevat een reflectie over de wijze waarop het project een bijdrage zou kunnen leveren aan het gestelde doel.

Voor de viering van jubilea en de publicatie van boeken, catalogi, platen, cd’s ter promotie van kunstenaars en gezelschappen kan geen subsidie worden aangevraagd.