Waardebepaling onroerende zaken (WOZ)

Producten en diensten

WOZ-waarde openbaar

Met ingang van 1 oktober 2016 is het mogelijk om naast de WOZ-waarde van uw eigen woning ook de WOZ-waarde van andere woningen in de Gemeente Breda op te vragen. Dit regelt u op het WOZ-loket.

Veelgestelde vragen en contact

Voor meer informatie over de WOZ-waardebepaling, de WOZ-waarde in relatie tot het woningwaarderingsstelsel (WWS) en voor het opvragen van een taxatieverslag of de WOZ-waarde van een andere woning kunt terecht u op het WOZ-loket.

Voor de meest gestelde vragen:


Algemene informatie

De WOZ-waarde wordt jaarlijks bekendgemaakt aan:

  • eigenaren van onroerende zaken zoals woningen, bedrijfsgebouwen of (bouw)grond;
  • en gebruikers van onroerende zaken zoals bedrijfsgebouwen of (bouw)grond.

Op de WOZ-beschikking staat:

  • wie de eigenaar of gebruiker is;
  • om welke onroerende zaak of zaken het gaat;
  • en de waarde van de onroerende zaak of zaken.

De WOZ-waarde is de basis voor onder andere:

  • de bepaling van de Onroerende-zaakbelasting (OZB);
  • heffingen van het Rijk (zoals het eigenwoningforfait en erf- en schenkbelasting;
  • en heffingen van het Waterschap.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het verstrekken van hypotheken en verzekeringen, bij het vaststellen van huurprijzen, in het kader van fraudebestrijding, enzovoort.

In deze informatiefilminformatiefilm met ondertiteling kunt u zien hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt en welke zaken daarbij belangrijk zijn.

Was deze informatie nuttig voor u?