Melding openbare ruimte

Producten en diensten

Een losse stoeptegel, een gat in het wegdek, zwerfvuil of kapotte straatverlichting? Andere meldingen of tips over de buurt? Maak meteen online een melding.
 
U gebruikt het meldingsformulier ook voor meldingen over bomen die gesnoeid moeten worden, dode dieren op straat, overstromende afvoerputten en overlast van ratten of (vleer)muizen.

Veroorzaakt het probleem een acute gevaarlijke situatie? Bel dan 14 076.

Geef in uw omschrijving de locatie zo precies mogelijk op (straatnaam, ter hoogte van welk huisnummer). Gaat het om een lantaarnpaal dan is de tip om het paalnummer te vermelden.

Melden bij andere organisaties  

  • Voor zaken op of naast Rijkswegen (snelwegen inclusief op- en afritten), neemt u contact op met Rijkswaterstaat (www.rijkswaterstaat.nl).
  • Speelt het probleem op of naast provinciale wegen, dan neemt u contact op met de Provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl).
  • Overlast door bedrijven en milieuklachten meldt u bij de OMWB.

Was deze informatie nuttig voor u?