Evenement organiseren

Producten en diensten

Beschrijving

Een evenement is een voor het publiek openbaar toegankelijke gebeurtenis. Voor het organiseren van een evenement is vaak een evenementenvergunning nodig.
.
Breda kent de volgende categorieën evenementen:

  • Grootschalig evenement: wordt eenmaal per jaar georganiseerd volgens een unieke formule die voor de stad een regionale, landelijke of internationale uitstraling heeft.
  • Standaard evenement: kan meer dan eenmaal per jaar georganiseerd worden, over het algemeen volgens een standaardformule die voor de stad of een gedeelte van de stad een stedelijke dan wel beperkt regionale uitstraling heeft.
  • Kleinschalig evenement: niet gebonden aan een vaste regelmaat, kent een algemene formule die voor de stad of een gedeelte van de stad een beperkte uitstraling heeft.
  • Buurtfeest: een voor bewoners van een bepaalde buurt of meerdere straten in een buurt toegankelijke gebeurtenis op het gebied van ontspanning, vertoning, vermaak, plechtigheid, tentoonstelling, festiviteit, cultuur, sport of promotie. Het buurtfeest is niet gebonden aan een vaste regelmaat, kent een eenvoudige formule en heeft voor die buurt of de straten in die buurt een intern gerichte uitstraling.

Vrijstelling

Indien het evenement (en buurtfeest) voldoet aan ondergenoemde voorwaarden dan valt deze onder de vrijstelling en is hiervoor geen vergunning nodig.

  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen;
  • het evenement vindt plaats tussen 07:00 en 23:00 uur;
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan of (brom)fietspad of vormt anderszins een belemmering voor hulpdiensten, het verkeer, toegangen tot woningen, gebouwen en winkelcentra;
  • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50m2 per object;
  • er is een organisator;
  • brandkranen of andere bluswatervoorzieningen blijven bereikbaar.

Wanneer u een evenement organiseert dat niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, bent u wel verplicht om hier een aanvraag voor in te dienen. Dit doet u met het Buurtfeest of straatfeest aanvraagformulier (pdf).

Digitaal aanvragen

Aanpak

U kunt een vergunning digitaal aanvragen, met of zonder DigiD.

U kunt het formulier ook in PDF-formaat downloaden en opsturen naar het postadres van de gemeente of mailen naar contact@breda.nl

Voor veel activiteiten bij een evenement heeft u een vergunning nodig waarbij verschillende (gemeentelijke) onderdelen en organisaties betrokken zijn, zoals Brandweer, Politie, GHOR (GGD), Toezicht en Handhaving, Parkeerbedrijf, Uitvoering, Wijkzaken en Leefomgeving. Eventueel is er ook toestemming van het Waterschap nodig als ook het openbaar water wordt betrokken bij een evenement of van Staatsbosbeheer als het openbare bos erbij wordt betrokken.

Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u na behandeling van uw aanvraag een vergunning waarin de adviezen van de gemeente en organisaties worden vermeld.

Voorwaarden

Een grootschalig evenement moet u minimaal 13 weken van tevoren aanvragen. Voor een kleinschalig evenement en een standaard evenement geldt een termijn van 8 weken.

Aan welke voorwaarden uw evenement moet voldoen is afhankelijk van het soort evenement. Meer informatie hierover staat in het aanvraagformulier en toelichting voor het houden van een evenement.

U moet in ieder geval een locatietekening overleggen waarop - op schaal - alle voorwerpen ingetekend zijn die tijdens uw evenement geplaatst worden. Van deze objecten moet u de maatvoering vermelden. In bepaalde gevallen moet u een calamiteitenplan en draaiboek van uw evenement meesturen.

Geldigheid

De vergunning is geldig voor de tijden waarop het evenement wordt gehouden en voor de duur van de opbouw en de afbraak, inclusief de reiniging van het evenement.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal vergunningen/ontheffingen dat u naast de evenementenvergunning nodig heeft. De kosten voor een evenementenvergunning staan vast, de hoogte van het totaalbedrag is afhankelijk van welke vergunningen er nog meer nodig zijn. In de legesverordening zijn alle bedragen terug te vinden (titel 3, hoofdstuk 2).

 

Was deze informatie nuttig voor u?