Basis- en jaarvergunning parkeren Huishoudens

Producten en diensten

Beschrijving

Woont u in een betaald parkeergebied dan kunt u een parkeervergunning aanvragen voor het parkeren op straat. Er zijn twee soorten vergunningen.

  • Basisvergunning

Voor iedereen die geen eigen parkeergelegenheid heeft. Controle wordt uitgevoerd via het scannen van het kenteken u heeft geen pas meer nodig.

  • Jaarvergunning

Wanneer er meer dan één voertuig wordt gebruikt binnen uw huishouden. Controle wordt uitgevoerd via het scannen van het kenteken u heeft geen pas meer nodig.

Voorwaarden

Basisvergunning

U kunt maximaal één basisvergunning per huishouden aanvragen. De vergunning wordt op kenteken afgegeven en is geldig in het vergunningsgebied waar u woont. Alleen de eigenaar van het voertuig kan een vergunning aanvragen. Wanneer het voertuig niet op uw naam staat bijgeschreven in de RDW, maar een lease-auto of bedrijfswagen stuurt u een kopie van het leasecontract of berijdersverklaring opgesteld door de werkgever mee.

Overige voorwaarden:

  • U beschikt niet over eigen parkeergelegenheid zoals een privéparkeerplaats in een parkeergarage, oprit of aangelegde plaats op eigen terrein en heeft in het verleden nooit de mogelijkheid gehad om te parkeren op een dergelijke plaats.
  • U staat ingeschreven in de gemeente Breda en woont op een huisadres binnen een vergunningsgebied of het Stadshart.

Jaarvergunning

Bent u in het bezit van meer dan één auto binnen uw huishouden, dan kunt u voor de tweede, derde en vierde auto een jaarvergunning aanvragen.   Wanneer het voertuig niet op uw naam staat bijgeschreven in de RDW, maar een lease-auto of bedrijfswagen stuurt u een kopie van het leasecontract of berijdersverklaring opgesteld door de werkgever mee.
Voor bewoners van het Stadshart gelden andere voorwaarden. U vindt deze voorwaarden in de Parkeerverordening 2013 .

Geldigheid

Basisvergunning

De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd en wordt na een jaar automatisch verlengd, steeds  met één jaar indien u nog voldoet aan de voorwaarden. Een basisvergunning is niet overdraagbaar, bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis.

Jaarvergunning

De vergunning vervalt na maximaal één jaar. U kunt vanaf 1 januari een nieuwe aanvraag indienen. Per 1 maart worden de nieuwe vergunningen verleend. 
 
Een jaarvergunning kan niet zomaar omgezet worden naar een basisvergunning. U moet altijd een nieuwe aanvraag indienen die vervolgens door de gemeente wordt beoordeeld.

Aanpak

Aanvraag

U kunt de basis- of jaarvergunning het hele jaar door aanvragen . U kunt, met gebruik van uw DigiD, de vergunning aanvragen via het digitale aanvraagformulier.

Beëindigen van een parkeervergunning

U kunt, met gebruik van uw DigiD, de vergunning opzeggen via het digitale opzeggingsformulier.

Binnen zeven werkdagen ontvangt u de bevestiging van uw opzegging en restitutie over de hele maanden waarvoor u al betaald heeft.

Verhuizen naar een ander vergunninggebied

Wanneer u verhuist naar een ander vergunninggebied moet u de lopende vergunning opzeggen en een nieuwe aanvraag indienen voor het vergunninggebied waar u naartoe verhuist. 
 
Wanneer u verhuist binnen uw vergunninggebied kunt u dit door middel van een e-mail aan parkeerbedrijf@breda.nl doorgeven.

Levertijd

Aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Na ontvangst van uw aanvraag voor de basis- of jaarvergunning, ontvangt u uiterlijk binnen acht weken bericht.

Is er beperkte parkeergelegenheid in uw wijk, dan is de datum van  de aanvraag bepalend voor de afgifte van een vergunning, maar ook voor plaatsing op een mogelijke wachtlijst. U komt op een wachtlijst als in uw woongebied het maximale aantal vergunningen is uitgegeven. Parkeervergunningen worden toegekend zodra er parkeergelegenheid vrijkomt.

Kosten

  • Basisvergunning kost € 4,- per maand
  • Jaarvergunning kost € 8,- per maand, per vergunning

Betaalwijze basis- of jaarvergunning

U betaalt in 1 keer het verschuldigde jaarbedrag. Bij de bevestiging van uw vergunning ontvangt u een nota te voldoen binnen de genoemde betaaltermijn. Voor de basisvergunning ontvangt u elk jaar een nota.

Een jaarvergunning moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd en loopt altijd af op 1 maart. Hier hangt het te betalen bedrag af van de aanvraagdatum. De maanden tot 1 maart van het opvolgend jaar worden in rekening gebracht.

Te laat met betalen?

Als u per vervaldatum niet heeft betaald, kunt u uw auto niet meer met de vergunning parkeren. Betaalt u alsnog binnen 14 dagen na de vervaldatum dan wordt uw vergunning opnieuw geactiveerd. Doet u dit niet, dan komt uw vergunning te vervallen.

Verhuizen

Wanneer u vanwege een verhuizing niet het volledige jaar van de vergunning gebruikt maakt, wordt het teveel betaalde bedrag na de verhuizing teruggestort.

Bijzonderheden

Basis- jaarvergunning Stadshart

U komt in aanmerking voor een vergunning indien u voldoet aan de vereiste voorwaarden, te vinden in de Parkeerverordening 2013. 
 
In het vergunning gebied Nonnenveld e.o. kunnen alleen vergunninghouders op straat parkeren. In het Stratenoverzicht vergunninggebieden  vindt u een overzicht van de straten binnen vergunningsgebied Nonnenveld.

Vergunning voor buitenlands kenteken

Wanneer u met een buitenlands kenteken rijdt kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

  • Wanneer het voertuig uw eigendom is dient u een kopie van uw rijbewijs en een kopie van het kentekenbewijs (eigenaarsverklaring) mee te sturen bij de aanvraag.
  • Wanneer het voertuig niet uw eigendom is , maar een lease- of bedrijf/huurauto is, dient u een kopie van uw rijbewijs, een kopie van de lease-of berijdersverklaring mee te sturen bij de aanvraag.

Uw voertuig invoeren doet u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Aanvullende informatie


Zie ook

Was deze informatie nuttig voor u?

Sluiten