Afvalinzameling

Producten en diensten

Beschrijving

Er zijn verschillende soorten afval die u gescheiden aanbiedt:

 • Huishoudelijk afval
  in container; wordt huis-aan-huis ingezameld;
 • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
  in container; wordt huis-aan-huis ingezameld;
 • Plastic verpakkingen en drankkartons
  in randgemeenten in zakken opgehaald, elders in verzamelcontainer
 • Oud papier en karton
  in container; wordt huis-aan-huis ingezameld of inleveren bij milieustation;
 • Grofvuil
  inleveren bij milieustation of laten ophalen;
 • Hout
  inleveren bij milieustation of laten ophalen;
 • Metaal
  inleveren bij milieustation of laten ophalen;
 • Elektrische apparaten
  inleveren bij milieustation of laten ophalen;
 • Snoeihout
  inleveren bij milieustation of laten ophalen;
 • Klein chemisch afval
  inleveren bij chemokar of milieustation.

Er is één milieustation in Breda waar u uw afval (grofvuil en andere soorten) kunt brengen.

Voorwaarden

De gemeente haalt eens per week het groente-, fruit- en tuinafval (gft) op bij inwoners van Breda. Van het ingezamelde gft wordt compost gemaakt.

Wat is gft

 • groente- en fruitafval;
 • aardappelschillen;
 • gekookte etensresten;
 • notendoppen en eierschalen;
 • gestold vet;
 • theezakjes;
 • filterzakjes met koffiedik;
 • keukenpapier;
 • klein snoeiafval;
 • gemaaid gras;
 • bladeren;
 • onkruid;
 • bloemen;
 • planten;
 • mest met stro van kleine huisdieren (cavia's, konijnen);
 • kattenbakkorrels met milieukeur.

Wat is geen gft

 • kattenbakkorrels zonder milieukeur;
 • hout;
 • dikke takken;
 • vogelkooizand;
 • stofzuigerzakken en hun inhoud;
 • mosselschelpen;
 • oasis (wordt gebruikt als substraat voor planten en bloemstukjes);
 • lucifers;
 • haar;
 • as;
 • houtskool;
 • luiers;
 • zand;
 • plastic pedaalemmerzakken.

Wat betreft het weggooien van as, zaagsel of dierlijke uitwerpselen wordt u verzocht deze in een plastic zak te deponeren in het restgedeelte van uw duocontainer. Dit in verband met stoffen of geuren.

Wat is restafval

Dit is alles wat niet in de andere inzamelmiddelen (o.a. glas, papier, kleding, plastic verpakkingsafval) thuis hoort.

Aanpak

De voorwaarden waaraan het afval en de container dienen te voldoen

Het afval:

 • Dient goed gescheiden te worden, het restafval in het restgedeelte en het GFT afval in het gft gedeelte;
 • Mag niet chemisch zijn;
 • Mag geen bouw- en sloopafval zijn;
 • Mag geen kadaver zijn;
 • Mag geen visafval zijn.

De container:

 • Mag niet zwaarder dan tachtig kilo te zijn. Informatie hierover kunt u vinden in de nadere regels van de afvalstoffenverordening;
 • ;Uw container wordt op vaste data geleegd. Deze data kunt u bekijken op de Afvalkalender. U mag uw container buiten zetten vanaf 21.00 uur 's avonds op de dag voorafgaand aan de vaste ophaaldag, maar voor 7.00 uur op de dag van lediging. En u moet deze weer binnenhalen vóór 21.00 uur op de dag van lediging.
 • Dient voorzien te zijn van een duidelijk leesbare adressticker. Bij vervaging of beschadiging vraagt u een nieuwe (gratis) sticker aan bij de gemeente;
 • Dient in goede staat te verkeren. Bij schade vraagt u een nieuwe container aan bij de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het schot in de duocontainer moet altijd in het midden blijven zitten. Deze stand is belangrijk voor het legen van de container.

Zelf wegbrengen naar het Milieustation

Bent u particulier:

 • U moet met uw legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) meenemen;
 • Als u zich niet op deze wijze kunt legitimeren, kunt u alleen afval brengen tegen betaling;
 • Als u als burger bedrijfsafval aanbiedt, dan kan dat alleen tegen betaling.

Heeft u een bedrijf:

 • Bedrijven mogen alleen brengen tegen betaling.
 • Deze artikelen worden gratis ingenomen onafhankelijk waar het vandaan komt.

Acceptatie vervoermiddelen:

 • Voertuigen die geregistreerd zijn als personenauto, mogen onder bovenstaande voorwaarden, gratis huishoudelijk afval lossen;
 • Voertuigen die geregistreerd zijn als bedrijfsauto, mogen alleen tegen betaling lossen;
 • Vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg, tractoren en landbouwvoertuigen zijn niet toegestaan;
 • Bedrijfsauto's lichter dan 3.500 kg die eigendom zijn van een verhuurbedrijf, mogen onder bovenstaande voorwaarden, huishoudelijk afval gratis storten.

Als er twijfel bestaat of het gaat om een personenauto of een bedrijfsauto, dan moet de aanbieder deel 1 en deel 2 van het kentekenbewijs met de groene kaart overleggen om aan te tonen hoe het voertuig staat geregistreerd. Als dit bij de intake niet mogelijk is, wordt het voertuig gezien als een bedrijfsauto.

Levertijd

Containers worden wekelijks geleegd volgens schema op de afvalkalender. Zelf wegbrengen tijdens de openingstijden van het milieustation. Laten ophalen op afspraak.

Bij hoogbouwwoningen wordt het afval meestal driemaal in de week opgehaald.

Kosten

Afval op laten halen en/of zelf wegbrengen is voor (particuliere) inwoners van Breda gratis.

Bijzonderheden

Extra zakken
Onaangemelde zakken worden niet door de vuilnismannen meegenomen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden met de gemeente.

Containers
De containers horen bij de woning. Deze kunnen wel omgeruild worden voor een kleinere- of grotere container, maar niet worden ingeleverd.

Terug plaatsen van containers na lediging

Op diverse plaatsen in Breda wordt rijdend ingezameld. De containers kunnen dan ongeveer een vrachtwagen lengte, verderop terug geplaatst worden.

Was deze informatie nuttig voor u?