Procedure bestemmingsplan

Algemeen

Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Dit zorgt ervoor dat inwoners van Breda mee kunnen denken over het definitieve plan. Zo worden ook hun meningen meegenomen voordat de gemeenteraad het besluit neemt. De procedure bestaat uit 2 fasen: het ontwerp en de vaststelling van het plan.

Ontwerp

 • De gemeente publiceert het ontwerp bestemmingsplan op Overheid.nl.
 • Het ontwerp bestemmingsplan staat op ruimtelijkeplannen.nl.
 • Op het ontwerp bestemmingsplan mag u een reactie geven. Dit heet een zienswijze.
 • U kunt digitaal of per brief binnen 6 weken uw zienswijze geven. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad.
 • De gemeente behandelt de zienswijzen en past het bestemmingsplan eventueel aan.

Vaststelling

 • De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.
 • De gemeente publiceert het vastgestelde bestemmingsplan op Overheid.nl
 • Het vastgestelde bestemmingsplan staat op ruimtelijkeplannen.nl.
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Besluit u om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Wanneer u de beslissing niet kunt of wilt afwachten, vraagt u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening of schorsing. Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking voordat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over uw verzoek tot schorsing.
 • Is de beroepstermijn afgelopen en zijn er geen beroepen? Dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.
 • Is er wel beroep ingesteld? Dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart.