Privacy

De Gemeente Breda is verantwoordelijk voor Breda.nl. Deze website sluit aan bij de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda. Specifiek voor deze website zijn er enkele aanvullingen. 

Privacyverklaring Gemeente Breda

Aanvulling voor Breda.nl

Breda.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en privacy. Het betekent bijvoorbeeld dat gegevens nooit zomaar aan anderen worden gegeven, behalve als het nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. De gegevens die u doorgeeft worden alleen maar gebruikt voor het product of de dienst die u nodig heeft. Alle gegevens die u via deze website met de gemeente deelt, worden versleuteld (https) verstuurd.

Uw Reactie
Uw Reactie