Pleegzorg

Het doel van pleegzorg is om kinderen een veilige plek te bieden als de thuissituatie niet voldoende werkt. Voor het kind, en vaak ook voor de ouders, is het beter als het kind tijdelijk bij een ander gezin woont of af en toe bij een ander gezin logeert. Pleegzorg is altijd tijdelijk. Het kan voor een korte of lange periode zijn, 7 dagen per week of af en toe een weekend of vakantie.

Denkt u erover na om pleegouder te worden? Op www.pleegzorg.nl en www.denvp.nl vindt u informatie over pleegouderschap en wat van u verwacht wordt. Leg contact met een pleegzorgorganisatie op contactgegevens van de pleegzorgorganisaties in de regio.