Persoonsgebonden budget Jeugdhulp

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u ondersteuning inkopen.

U gaat eerst in gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U bespreekt uw hulpvraag en welke ondersteuning u nodig heeft. Voor specialistische hulp verwijst het CJG u naar de gemeente.

De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders. Soms past dit aanbod niet. Bijvoorbeeld als de hulp:

  • niet te plannen is
  • op afroep nodig
  • nodig is op ongebruikelijke tijden

Dan kan een pgb passend zijn. De regels voor pgb staan in de Verordening Jeugdhulp Gemeente Breda 2020. De tarieven vindt u in het tarievenoverzicht voor jeugdhulp

Bij de gemeente kunt u aangeven dat u een pgb wilt. Met een pgb koopt u zelf ondersteuning in en bent u werkgever. De zorgverlener kan:

  • werken voor een instelling
  • zelfstandige zijn
  • iemand uit uw omgeving zijn

Meer informatie vindt u op www.pgb.nl. U kunt via www.pgb-test.nl kijken of een pgb bij u past.