Parkeren in Zandberg en omgeving

Publicatiedatum: 
11 feb 2020
Bredabericht: De Gemeente Breda gaat het najaar van 2020 betaald parkeren invoeren in Zandberg West, Zandberg Oost, de Baronielaan en het oostelijke deel van Boeimeer (Zandberg en omgeving).

Dit levert een bijdrage aan het oplossen van het parkeerprobleem in deze wijk en zorgt voor een leefbare en goed bereikbare wijk. Bewoners kunnen vanaf dat moment met een parkeervergunning parkeren in de wijk.

Wijken en straten

Zandberg west en Zandberg oost

Parkeren is één van de onderwerpen in het wijkplanproces dat eind 2017 is gestart in Zandberg West en Zandberg Oost. Tijdens het wijkplanproces heeft de werkgroep de parkeeroverlast en mogelijke oplossingen uitgebreid onderzocht. Dit wijkplanproces is inmiddels afgerond. De conclusie is dat in de hele omgeving parkeeroverlast wordt ervaren en dat betaald parkeren helpt de overlast te verminderen.
Het uitbreiden van het gebied waar betaald parkeren geldt, heeft mogelijk gevolgen voor de parkeersituatie in de straten van Zandberg west en Zandwerg oost waar al een regeling van toepassing is. De gemeente vindt  het belangrijk dat de regeling in het nieuwe gebied aansluit bij de bestaande regelingen.

Baronielaan

Bewoners uit de Baronielaan hebben met een petitie aangegeven voorstander te zijn van het invoeren van betaald parkeren. Na de afronding van de wijkplanprocessen in Zandberg West en Zandberg Oost nemen de bewoners een volgende stap. Deze wijkplanprocessen zijn inmiddels afgerond. De conclusie is dat in de hele omgeving parkeeroverlast wordt ervaren en dat betaald parkeren helpt de overlast te verminderen.

Boeimeer ten oosten van de Mark

In de Baronielaan, Zandberg West en Zandberg Oost is de gemeente al langere tijd in gesprek met bewoners over parkeeroverlast en het invoeren van betaald parkeren. Het deel van de wijk Boeimeer ten oosten van de Mark is bij deze gesprekken buiten beeld gebleven. Maar als er betaald parkeren wordt ingevoerd in Zandberg en omgeving, dan heeft dat direct invloed op de parkeersituatie in de straat. Automobilisten zullen hier parkeren om betaald parkeren te ontwijken. Er zijn daarom gesprekken geweest met enkele vertegenwoordigers uit de wijk. Daaruit is gebleken dat ook in dit deel van Boeimeer parkeeroverlast wordt ervaren.

Generaal Maczekstraat

De Generaal Maczekstraat valt deels onder de wijk Zandberg en deels onder de wijk Sportpark en is de grens voor het gebied waar betaald parkeren ingevoerd wordt. In de wijk Sportpark wordt geen betaald parkeren ingevoerd. Dit besluit is genomen na een uitgebreid wijkplanproces waarin met bewoners uit de wijk Sportpark is gesproken over onder andere parkeren in de wijk. Zij gaven aan weinig parkeeroverlast te ervaren. Daarom blijft in Sportpark I en II het parkeren voorlopig gratis.

Parkeeronderzoek

Onafhankelijk parkeeronderzoek laat zien dat het inderdaad druk is in de wijk Zandberg en omgeving. De wijk ligt dichtbij de binnenstad en er zijn drukke winkelstraten in de omgeving waar betaald parkeren geldt. Uit het onderzoek blijkt dat veel automobilisten in de wijk parkeren om het betaald parkeren te ontwijken. De drukte zorgt er ook voor dat auto’s regelmatig foutgeparkeerd staan, bijvoorbeeld op de stoep of in een groenstrook. Dat levert hinderlijke en soms gevaarlijke situaties op. Door het invoeren van betaald parkeren ontstaat er ruimte in de wijk voor u en andere wijkbewoners en wordt er naar verwachting minder foutgeparkeerd.

Praktische informatie voor bewoners

De invoering van betaald parkeren zal in het najaar van dit jaar zijn. Een basisvergunning voor bewoners kost € 4 per maand en een jaarvergunning voor de tweede of derde auto € 8,- per maand. Er is een bezoekersregeling waarmee bezoek voor € 0,25 per uur kan parkeren. Voor mantelzorgers is er een aanvullende regeling.

Klankbordgroep

De gemeente nodigt bewoners uit om deel te nemen aan een klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee en geeft informatie voor een goede afweging van alle belangen in de wijk. Onderwerpen zijn: de parkeertijden, de locaties van de parkeerautomaten, maatwerkoplossingen en over hoe om te gaan met locaties waar nu foutparkeren gedoogd wordt. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente is hierin leidend.
Aanmelden voor de klankbordgroep kan tot en met vrijdag 13 maart via ee mail naar contact@breda.nl. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen in week 12 bericht.

Meer informatie over parkeren in Zandberg en omgeving.

Uw Reactie
Uw Reactie