Ontwerpen project Lange Bunder en Gilzeweg gereed

Publicatiedatum: 
26 feb 2021
De gemeente heeft de ontwerpen voor de Lange Bunder en Gilzeweg gereed. De ontwerpen met uitgebreide toelichting zijn te vinden op PlanBreda.nl. Hier kunt u reageren op de ontwerpen tot en met 12 maart.

Het streven is om dit werk in 2021 uit te voeren.

Het project Lange Bunder – Gilzeweg is een groot onderhoudsprogramma van de Lange Bunder en de Gilzeweg, van de A58 tot de rotonde met de Dorstseweg. De uitvoering is in 2020 en 2021. Kansen en mogelijkheden voor verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving van Bavel worden meegenomen, zoals veiligheid, natuur-, milieu- en waterbeheer, groen en geluid. Het streven is waar mogelijk werk te combineren en om de overlast beperkt te houden. 

Ontwerp deelproject Lange Bunder

De weg Lange Bunder is vanaf de rotonde Dorstseweg tot aan Brembos nr. 16 zo versleten dat groot onderhoud noodzakelijk is. In het ontwerp is ingestoken op de 'beleving'. Mensen moeten meer het gevoel hebben dat ze op een weg binnen de bebouwde kom rijden in plaats van op een buiten de bebouwde kom weg. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De weg wordt compleet opnieuw opgebouwd, inclusief fundering. Er zijn nu zelfs nog wegdelen die zonder fundering op zand liggen.
  • De weg krijgt geluidsreducerend asfalt.
  • Er komen voorzieningen om overtollig regenwater af te voeren. Deze moeten er voor zorgen dat de wateroverlast bij hevige regenbuien in het lager gelegen deel van de Lange Bunder (globaal tussen Haarbeemd en Kerkepad) af neemt.
  • De zijstraten zijn allemaal 30 km-zones. Alle aansluitingen zijn herkenbaar aan een verhoogde inrit. Uitzondering daarop is de aansluiting naar het industrieterrein.
  • In het ontwerp is gekozen voor eenduidige oversteken. De fietsers steken over op hetzelfde kruisingsvlak als het autoverkeer.
  • Voor de voetgangers is gekozen om die op 1 plek per kruising de mogelijkheid te geven om over te steken.
  • De aansluiting met de Kannunikstraat is in de huidige situatie veel te ruim vorm gegeven. In het ontwerp wordt dit kruispunt fors verkleind en krijgt het dezelfde uniforme uitstraling als de overige aansluitingen. Dit betekent een inritconstructie en 1 voetgangersoversteek.

Deelproject Gilzeweg

De Gilzeweg wordt aangepast in verband met de noodzakelijke ingrepen in de riolering voor de ontwikkeling Eikberg.

  • De riolering in de Eikbergseweg wordt aangepast. Vanaf de Eikbergseweg tot aan de Eikbergse Akker wordt er voor de ontwikkeling Eikberg een nieuwe riolering in de Gilzeweg aangelegd.
  • Er komen 2 oversteekplaatsen. Dit zijn in beginsel voetgangersoversteken. Maar door een brede middenberm is er voldoende plaats om met een fiets aan de hand te wachten en in 2 fases over te steken.
  • De Gilzeweg krijgt over het deelproject geluidsreducerend asfalt.
Uw Reactie
Uw Reactie