Ontwerp-Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan

Publicatiedatum: 
15 okt 2018
Burgemeester en wethouders willen met de stad praten over de toekomst van het gebied rond de Claudius Prinsenlaan.

De gemeente heeft in een economische analyse onderzocht welke functies in het gebied wenselijk zijn, en er is vanuit een stedenbouwkundige invalshoek bekeken hoe de gewenste ruimtelijke structuur van dit gebied eruit ziet. Samen met de ambities en randvoorwaarden op het gebied van milieu en mobiliteit is deze informatie verwerkt in de ontwerp-Gebiedsvisie waar iedereen nu op kan reageren. De visie ligt van 13 oktober tot en met 23 november ter inzage. De ontwerp-Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan is gedurende deze periode digitaal te raadplegen.

Inloopbijeenkomsten

Er zijn 2 informatiebijeenkomsten over het ontwerp op dinsdag 23 oktober in het Stadskantoor.

  • tussen 17.00 en 18.30 uur voor organisaties, bedrijven en instellingen
  • tussen 19.30 en 21.00 uur voor bewoners

Nieuw bestemmingsplan

De gebiedsvisie is nodig als voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Het huidige bestemmingsplan is verouderd sluit niet meer aan bij de huidige programmering van stedelijke functies. 

Toekomstige ontwikkeling

De Claudius Prinsenlaan vormt een belangrijke entree van de stad. In het gebied rond de Claudius Prinsenlaan zijn allerlei organisaties, bedrijven en instellingen gevestigd op het gebied van zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening.
Er blijft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. In de gebiedsvisie wordt onderbouwd voor welke stedelijke functies en op welke plekken uitbreidingsruimte nodig is. Ook wordt in de visie uitgewerkt hoe de ruimte in het gebied kan worden ingezet voor actuele maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en gezondheid.