Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Ondersteuning aan jeugd en ouders

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda (CJG Breda) ondersteunt kinderen en ouders. Een aantal professionals (school-CJG-ers genoemd) is regelmatig aanwezig op de basis- en middelbare scholen in de wijk. U kunt bij hen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over problemen op school, vragen over de thuissituatie of wanneer u als ouder tegen lastige dingen aanloopt in de opvoeding.

Ook wanneer er meer aan de hand is kunt u bij het CJG Breda terecht. Bijvoorbeeld als er psychische problemen zijn of in het geval van grote spanningen binnen het gezin. 

Meer informatie over het CJG Breda