Ondersteuning aan jeugd en ouders

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda (CJG Breda) ondersteunt kinderen en ouders. Een aantal professionals (school-CJG-ers genoemd) is regelmatig aanwezig op de basis- en middelbare scholen in de wijk. U kunt bij hen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over problemen op school, vragen over de thuissituatie of wanneer u als ouder tegen lastige dingen aanloopt in de opvoeding.

Ook wanneer er meer aan de hand is kunt u bij het CJG Breda terecht. Bijvoorbeeld als er psychische problemen zijn of in het geval van grote spanningen binnen het gezin. 

Meer informatie over het CJG Breda

Wat vindt u van onze website?