Ondersteuning aan jeugd en ouders

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda (CJG Breda) ondersteunt kinderen en ouders. Een aantal professionals (school-CJG-ers genoemd) is regelmatig aanwezig op de basis- en middelbare scholen. U kunt bij hen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over problemen op school, vragen over de thuissituatie of wanneer u als ouder tegen lastige dingen aanloopt in de opvoeding.

Ook wanneer er meer aan de hand is kunt u bij het CJG Breda terecht. Bijvoorbeeld als er psychische problemen zijn of in het geval van grote spanningen binnen het gezin. 

Meer informatie over het CJG Breda

Pleegzorg

Het doel van pleegzorg is een kind een plek bieden om veilig op te groeien.

Als hulp binnen de thuissituatie niet voldoende werkt kan pleegzorg ingezet worden. Voor het kind, en vaak ook voor de ouders, is het beter als het kind tijdelijk bij een ander gezin woont of af en toe bij een ander gezin logeert.

Pleegzorg is altijd tijdelijk. Het kan voor een korte of lange periode zijn, 7 dagen per week of af en toe een weekend of vakantie.

Denkt u erover na om pleegouder te worden? Op www.pleegzorg.nl en www.denvp.nl vindt u uitgebreide informatie over wat pleegouderschap inhoudt, wat van u verwacht wordt en de contactgegevens van de pleegzorgorganisaties in de regio.

Uw Reactie
Uw Reactie