Informatiestand op banenmarkt

Arbeidsmarkt

Voor u als ondernemer is het belangrijk om geschikt en goed opgeleid personeel te vinden. Breda kent een gunstig opgebouwde beroepsbevolking zowel qua leeftijd als qua opleidingsniveau. Breda is daarnaast een echte onderwijsstad met een groot ROC en bijna 20.000 HBO-studenten; de beroepsbevolking van morgen. 

Op deze pagina's vindt u een overzicht van de Bredase arbeidsmarkt. Daarnaast informatie voor ondernemers om in contact te treden met ROC en/of HBO voor samenwerking op het gebied van stages en onderzoek.

Meer over stages:

Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid (rpA)

In West-Brabant werken gemeenten, UWV, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen samen aan het verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkt in het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid (rpA). Er is een gezamenlijke visie gemaakt en een uitvoeringsprogramma.

Meer informatie: http://rpa.west-brabant.eu/

"West-Brabant werkt door en pakt door!"

Stage of BeroepsPraktijkVorming