mensen

Welke subsidies zijn er?

Projectsubsidie

Zijn uw plannen eenmalig, dan kunt u hiervoor een zogenaamde projectsubsidie aanvragen. Plannen die voor projectsubsidie in aanmerking komen, hebben een begin- en einddatum en het is duidelijk welke middelen nodig zijn.

Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten die deel uitmaken van de reguliere werkzaamheden van maatschappelijke organisaties.