Woningcorporaties en gemeente plussen prestatieafspraken op

De inflatie, grotere instroom van vluchtelingen en de energiearmoede. Het zorgt er allemaal voor dat de vraag naar sociale huurwoningen toeneemt en dat steeds meer huurders moeite krijgen om rond te komen. De Bredase woningcorporaties en de gemeente komen daarom in actie en plussen hun jaarlijkse afspraken op.

In de ‘Alliantie Breda 2019 tot en met 2023’ zijn de prestatieafspraken vastgelegd die de gemeente Breda heeft gemaakt met woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg. Ieder jaar werken zij dit samen uit in een zogenaamde jaarschijf. In 2023 blijkt er zoveel meer op de gemeente, corporaties en huurders af te komen dat het nodig is om de afspraken flink op te plussen.
 

Een betaalbare woning in een leefbare wijk is een voorwaarde voor het opbouwen van je leven. Door de onrust in de wereld wordt het een steeds grotere opgave om hiervoor te zorgen. Ik ben daarom blij dat het ons gelukt is om extra afspraken te maken met de woningcorporaties. Door er samen onze schouders onder te zetten, lukt het ons om de woningzoekenden en huurders tegemoet te komen in deze lastige tijd.

Wethouder Arjen van Drunen

Bredase Woon- en Bouwagenda 

De extra afspraken gaan bijvoorbeeld over het beter voorlichten en ondersteunen op het gebied van energiebesparing, het verduurzamen van bestaande huurwoningen, beperken van de huurprijs en het versnellen en het verhogen van de bouw van het aantal sociale nieuwbouwwoningen. 
Samen met verschillende partners in de stad zoals de corporaties stelt gemeente de Bredase Woon- en Bouwagenda op. Dit moet onder andere zo snel mogelijk zorgen voor 1.800 sociale huurwoningen en 750 tijdelijke woningen. Met de corporaties is afgesproken dat zij dit jaar 210 betaalbare huurwoningen opleveren. Ook wordt op verschillende locaties gewerkt aan de komst van tijdelijke woningen.
 

Leefbaarheid verbeteren

Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, gaan de corporaties en gemeente nog intensiever samenwerken. Dat doen ze met Wijkagenda’s en in het programma ‘Verbeter Breda’. Zo werken bewoners, corporaties en de gemeente hard aan de opening van een buurtpunt in de Haagse Beemden. Om te zorgen voor betere doorstroom mogelijkheden voor ouderen, wordt er een gezamenlijk doorstroombeleid gemaakt. Tot slot wordt er nog nauwer samengewerkt om te voorkomen dat bewoners afglijden in de criminaliteit.

Een mooi voorbeeld van deze intensieve en mooie samenwerking is één team Hoge Vucht, met elkaar vanuit één buurtpunt in de wijk. Het maakt niet uit of je een huurder bent van Alwel, WonenBreburg of Laurentius. We pakken de vraag, het verzoek of de activiteit samen met de bewoners, gemeente en ketenpartners op. Zo bundelen we onze krachten om uiteindelijk samen nog meer te bereiken.

Jessie Bekkers, directeur-bestuurder Laurentius

De extra afspraken vormen de basis voor de nieuwe Alliantie die voor volgend jaar moet worden afgesloten voor de komende vier jaar. Ook worden ze meegenomen in de nieuwe woonvisie die dit jaar wordt opgesteld.