Tijdelijke noodopvang asielzoekers op Breepark

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent volgende week een tijdelijke noodopvanglocatie in evenementenlocatie Breepark. Op deze locatie is gedurende 6 weken plek voor maximaal 500 mensen. Het gaat om een brede doelgroep bestaande uit gezinnen, vrouwen en mannen. Zij kunnen hier ondergebracht worden als andere opvanglocaties van het COA vol zitten. De gemeente Breda verleent hiervoor een tijdelijke omgevingsvergunning.

Reden dat COA deze tijdelijke noodopvang voor asielzoekers opent in Breda is de verwachte hoge instroom van vluchtelingen de komende periode en de sluiting van andere tijdelijke locaties elders in het land. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er een tekort aan slaapplaatsen ontstaat in onder andere Ter Apel waardoor mensen genoodzaakt zijn op straat te slapen. COA zoekt locaties die snel te openen zijn en kunnen dienen als overbruggingslocaties tot nieuwe langdurige opvanglocaties geopend worden. COA acht de evenementenhal van Breepark een geschikte locatie voor deze vorm van tijdelijke noodopvang. Of deze locatie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden en voor hoeveel mensen, hangt af van de nood.

We willen mensen in nood niet in de kou laten staan en buiten laten slapen. Iedereen kan zich de schrijnende beelden van een overvol opvangcentrum in Ter Apel nog herinneren, herhaling daarvan willen we voorkomen. Het college heeft daarom besloten gehoor te geven aan het verzoek van het COA om mee te werken aan het mogelijk maken van tijdelijke noodopvangplekken in Breepark. Met deze tijdelijke overbruggingslocatie, kunnen we hopelijk voorkomen dat er mensen noodgedwongen buiten moeten slapen.

Arjen van Drunen
Wethouder wonen en inburgering

Opgave Breda voor langdurige opvang


Het Rijk heeft gemeenten dringend opgeroepen om 19.000 opvangplekken aan te bieden voor het groeiend aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. Gemeente Breda heeft de opgave op zoek te gaan naar passende locaties voor langdurige opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij om ongeveer 675 plekken. Met de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) in de Koepel biedt Breda nu 100 plekken. Daarnaast huisvest Breda 577 Oekraïners. Mogelijke extra locaties die voor de resterende plekken door COA en gemeente worden onderzocht zijn niet direct gereed. Met de medewerking aan deze tijdelijke noodopvang kunnen we onze bijdrage leveren aan een oplossing voor de nood op dit moment.

De opvangnood is nu al hoog en de verwachting is dat die in de komende weken nog hoger zal worden. Daarom zijn we ontzettend blij met deze tijdelijke overbruggingslocatie, waarmee we hopelijk kunnen voorkomen dat er mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Breda biedt al opvang aan alleenreizende minderjarigen en werkt bovendien aan langdurige opvang. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage om mensen die hebben moeten vluchten een veilige plek te bieden.

Joeri Kapteijns
Bestuurslid COA

Samenwerking in de regio

De opdrachten vanuit het Rijk op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders pakt gemeente Breda samen op met andere gemeenten in de regio van district de Baronie. Dit betekent dat districtsgemeenten elkaar helpen de opgaven te vervullen.