Renovatie plantvakken en groenstroken in de stad

De gemeente Breda gaat in de stad plantvakken en groenstroken opnieuw aanplanten om zo te komen tot een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is in het bestuursakkoord 2022-2026 afgesproken.  

Groenstroken en plantvakken 

Als eerste komen de  groenstroken en plantvakken aan de beurt die niet voldoen aan de kwaliteit die de gemeente nastreeft. Daarbij kijkt de gemeente wat past in de omgeving en hoe de biodiversiteit in de te renoveren vakken kan worden verhoogd. Met de renovatie wordt weer aan de kwaliteitsnormen voldaan.   

Planning werkzaamheden 

De werkzaamheden starten in december 2022 en het werk wordt afgerond in het voorjaar 2023. 

Vervanging groen 

Het vervangen door nieuw groen betekent dat: 

  • het oude groen wordt verwijderd; 

  • er nieuwe grond en compost worden aangebracht voor een goede groeiplaats;  

  • er tenslotte opnieuw ingeplant of ingezaaid wordt met heesterbeplanting, gazon en/of bloemrijk mengsel.  

Overlast 

Tijdens de werkzaamheden kan er mogelijk overlast ontstaan, zoals lawaai van machines en tijdelijk afsluiten van wegdelen. De gemeente Breda probeert dit zoveel mogelijk te beperken. Vóór aanvang van de werkzaamheden krijgen de direct aanwonenden een uitvoeringsbericht met nadere informatie.