Onderzoek naar beschermde diersoorten

We weten dat er vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen voorkomen in Breda. Maar waar in onze gemeente komen die diersoorten het meest voor? De gemeente Breda gaat het leefgebied van deze drie soorten in kaart brengen. Hierdoor zijn ze beter beschermd. Bovendien kan er in Breda dan op een verantwoorde manier sneller gebouwd en verduurzaamd worden. Het onderzoek duurt zo’n 1,5 jaar. 

Door de beschermde diersoorten in Breda in kaart te brengen, werkt de gemeente aan twee doelen tegelijk. De dieren worden beschermd èn bij verbouwen en verduurzamen van woningen kan tijd en geld worden bespaard. Inwoners, projectontwikkelaars en woningcorporaties die willen verbouwen, renoveren of verduurzamen moeten nu vaak een losse ontheffing aanvragen. Als de provincie na het onderzoek een algehele ontheffing geeft, dan hoeft dit niet meer. 

Als wij het leefgebied nu alvast in kaart brengen, dan scheelt dat in het vervolg tijd.

Wethouder Daan Quaars (Stedelijke ontwikkeling)

Als een Bredanaar, projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie een woning wil verbouwen of verduurzamen, dan moeten ze eerst een onderzoek laten uitvoeren naar beschermde diersoorten”, aldus wethouder Daan Quaars (Stedelijke ontwikkeling). “Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk: we willen dat deze dieren geen gevaar meer lopen. Als wij het leefgebied nu alvast in kaart brengen, dan scheelt dat in het vervolg tijd. Op deze manier blijven we op een goede en snelle manier bouwen aan een nog mooier Breda - en werken we aan onze ambitieuze woningbouwopgave!”

De woningbouwcorporaties Alwel, Wonen Breburg en Laurentius zijn nauw betrokken bij deze opdracht en ondersteunen deze ook financieel.

In de avond en nacht op pad

Medewerkers van het ecologisch bureau Regelink Ecologie & Landschap gaan in de avond en nacht op pad om de beschermde diersoorten in beeld te brengen. Overdag wordt het leefgebied van de huismus in kaart gebracht. Hierbij richten zij zich in eerste instantie op die buurten waar een grote opgave ligt om te verduurzamen. 

Bij het isoleren van muren en daken van woningen komen we soms beschermde diersoorten tegen. Deze zitten bijvoorbeeld graag in lege spouwmuren. Toch is het belangrijk dat Bredanaars hun woning isoleren.

Wethouder Peter Bakker (Duurzaamheid en Dierenwelzijn)

Wethouder Peter Bakker (Duurzaamheid en Dierenwelzijn): “Bij het isoleren van muren en daken van woningen komen we soms beschermde diersoorten tegen. Deze zitten bijvoorbeeld graag in lege spouwmuren. Toch is het belangrijk dat Bredanaars hun woning isoleren: hiermee besparen we energie en werken we aan een beter klimaat. Deze drempel willen we dus zo laag mogelijk maken. Aan de andere kant moeten we zorgen voor de beschermde diersoorten. Met dit onderzoek en het soortenmanagementplan zorgen we hiervoor.” 

Vervolg

De ontheffing die naar verwachting in het voorjaar van 2025 ingaat, geldt voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze vijf jaar vindt monitoring plaats of de maatregelen ook het gewenste effect hebben ter bescherming van de vogels en vleermuizen.