Noodopvang asielzoekers Breepark gesloten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in april een tijdelijke noodopvang in Breepark geopend. Deze locatie kon gedurende 6 weken slaapplekken bieden voor 500 mensen op het moment dat andere opvanglocaties van het COA vol zaten. Breepark was beschikbaar tot 21 mei vanwege andere activiteiten op de evenementenlocatie. De noodopvang is de afgelopen dagen daarom afgebouwd, de evenementenhal is inmiddels weer leeg. Vluchtelingen worden vanaf dit moment opgevangen op andere locaties in het land.

Het tijdelijke verblijf van bijna 500 asielzoekers in Breepark is rustig en zonder incidenten verlopen. We kijken echt heel positief terug op hoe we in Breda gezamenlijk snel opvang hebben weten te realiseren. Daarbij was de samenwerking met het COA goed. In afstemming met de buurt en betrokkenen hebben we er voor kunnen zorgen dat er een groot aantal mensen zonder huis en haard hier tijdelijk bed, bad en brood kregen en niet op straat hoefde te slapen

Wethouder Arjen van Drunen

De afgelopen weken hebben in totaal 460 personen gebruik gemaakt van de locatie. Mensen die vorige week nog onderdak hadden in Breepark zijn inmiddels verhuisd naar een andere locatie in het land. Daar zijn zij in afwachting van hun asielprocedure.

De gemeente Breda en het COA zijn heel tevreden over het verloop van de opvang van vluchtelingen in Breepark. Tot op heden zijn er geen reacties van bewoners of meldingen over incidenten bekend. Ook de politie heeft geen meldingen ontvangen.

De nood aan opvang blijft onverminderd groot. Het COA is daarom continu met gemeenten in gesprek over opvanglocaties. Zowel voor de langere als kortere termijn. Ook in Breda is COA op zoek en worden gesprekken met de gemeente gevoerd.