Grootschalige calamiteitenoefening rondom Rat Verlegh Stadion

Een grootschalige zogenoemde multidisciplinaire oefening vond op dinsdag 14 maart plaats in en rondom het Rat Verlegh Stadion. De oefening maakte deel uit van de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant ‘Veilig en gastvrij voetbal Breda 2022 – 2025’ dat in november 2022 is getekend door zowel NAC Breda, Gemeente Breda, Politie Zeeland-West-Brabant, de GHOR en de Brandweer. In dat convenant staat gastvrij, veilig en toegankelijk voetbal centraal. De ondertekenaars committeerden zich in het convenant onder andere aan het meewerken aan periodieke oefeningen op de samenwerking op veiligheid en calamiteiten.

Multidisciplinaire oefening van dinsdag 14 maart

In de multidisciplinaire oefeningen beoefenen de convenantpartners, ondersteund door de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, hun eigen processen en wordt vooral ook de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen organisaties getraind. Door deze oefeningen neemt de routine toe en zijn de teams flexibeler inzetbaar. 

Het scenario voor dit jaar speelde zich zowel buiten als in het stadion af. In de buurt ontstond een grote brand op een snoeihete dag, met veel rookontwikkeling en een ontruiming. In een vol stadion stond een bekerwedstrijd op punt van beginnen. Daar kreeg een speler een hartaanval. Aan de hulpdiensten en de voetbalveiligheidsstructuur was het de taak om alle belangen in deze oefencalamiteit bij elkaar te brengen, te overzien en met deze complexe situatie om te gaan.
 

Zoals te verwachten ging niet alles meteen goed vandaag. Maar, tijdens een oefening mogen ook juist fouten gemaakt worden. Belangrijk is om die fouten te analyseren en daar lering uit te trekken. Daar worden we uiteindelijk beter door.

Burgemeester Paul Depla

Er gaat ook heel veel goed tijdens zo’n oefening. We zien het belang van goed samenwerken hier duidelijk in terugkomen. Minstens zo belangrijk is het afstemmen met diverse procedures bij de betrokken instanties, zodat dit soepel verloopt bij calamiteiten. Dat geeft vertrouwen en daar mogen de deelnemers trots op zijn. Ik denk dat we best kunnen zeggen dat we het hier in Breda goed op orde hebben samen.

Leon Aerssens
Hoofd Veiligheid NAC Breda

Convenant ‘Veilig en gastvrij voetbal Breda 2022 – 2025’

Met het convenant zetten de partners zich in voor een veilig en gastvrij voetbal in Breda. Hierbij richten ze zich zowel op de veiligheid in als buiten het stadion. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de constructieve veiligheid of brandveiligheid van het gebouw, inzet van EHBO bij wedstrijden, de verkeersveiligheid rondom het gebouw en op eventuele ordeverstoringen van supporters.

Een avondje of middag NAC is over het algemeen een gezellige aangelegenheid. Dat willen we graag zo houden. Zowel voor als achter de schermen van iedere wedstrijd zijn hier veel mensen voor in touw. Eenieder vanuit een eigen expertise. In het convenant hebben we oog voor die vakgebieden en zeker ook voor de samenwerking die er moet zijn tussen deze rollen.

Burgemeester Paul Depla

Veiligheid rondom om supportersgeweld is een veelbesproken onderwerp. Ook in Breda heeft dit de aandacht, maar veiligheid bij voetbalwedstrijden gaat over zoveel meer. In het convenant is ook te lezen hoe de samenwerkingspartners omgaan met ordeverstoringen in en om het stadion. Een van de kenmerken op het gebied van veiligheid bij thuiswedstrijden van NAC is juist de afwezigheid van de politie. De veiligheidsorganisatie van NAC is een professionele organisatie waardoor de aanwezigheid van de politie niet nodig is. Zo kan de politie worden ingezet in de andere delen van Breda.