Gevraagd: ideeën, wensen en dromen over de toekomst van ’t Zoet

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant nodigen inwoners, ondernemers, betrokkenen en experts van binnen en buiten Breda uit om samen na te denken over de toekomstige invulling van ’t Zoet; het terrein van de voormalige CSM suikerfabriek in Breda. Die gesprekken vinden plaats op basis van het ‘Toekomstperspectief ’t Zoet’. Een visie op de toekomst van ’t Zoet, waarin beschreven staat op welke manier gemeente en provincie met de ontwikkeling van dit gebied de stad Breda een schaalsprong willen laten maken. Het ophalen van dromen, wensen en ideeën vormt de start van een langdurig participatietraject vol interactie.

Sinds begin 2021 zijn de gemeente Breda en provincie Noord-Brabant samen eigenaar van het voormalige CSM-terrein. De gemeente en de provincie hebben de ambitie om ’t Zoet te ontwikkelen tot een hoogstedelijk, internationaal georiënteerd gebied met Bredase en Brabantse karaktertrekken: een nieuw stuk stad, waarbij niet meer van hetzelfde wordt gekozen, maar juist  een stadsdeel dat aanvullend is aan de stedelijke milieus die Breda al heeft.

Sommige dingen komen maar één keer voorbij. Je beseft dan dat je goud in handen hebt. Iets unieks, zeldzaams, uitzonderlijks. De aankoop van het voormalige CSM terrein is een enorm belangrijke stap in de stedelijke groei van Breda. We gaan nu aan de slag om deze locatie te ontwikkelen. Dat doen we uiteraard niet alleen. Samen met de provincie en zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en organisaties gaan we het gesprek aan. Om samen te kijken hoe we dit gebied kunnen maken tot een voor Breda ongekende plek. Een stadsdeel, dat we in Breda nog niet op deze manier kennen en waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Zo’n once in a lifetime opportunity verdient niet minder!

Wethouder Daan Quaars

Onze slogan als provincie is ‘samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’. Daarom zijn wij als provincie bij verschillende stedelijke transformatie-projecten in Brabant betrokken en zijn we met de gemeente Breda in de ontwikkeling van ’t Zoet gestapt. Omdat ’t Zoet een unieke kans biedt om in Breda samen aan deze uitdagingen te werken. Het voormalige CSM-terrein biedt samen met de directe omgeving enorme kansen om een nieuw stedelijk gebied aan Breda toe te voegen waarmee de stad en de regio een nieuwe stap kunnen zetten. Het wordt een plek met een diversiteit aan woningen, maar ook een fijne plek om te werken en te verblijven. Met ook een kans om natuur en water klimaat-proof in te richten. We zijn heel benieuwd wat u als bewoner en ondernemer van Breda, van Brabant of maatschappelijk betrokken partij van onze voorstellen vindt.

Gedeputeerde Erik Ronnes

Toekomstperspectief ’t Zoet

Door gemeente en provincie is samen met landschaps- en stedenbouwkundig bureau West 8 het ‘Toekomstperspectief ’t Zoet’ opgesteld. Daarin zijn de voorstellen voor de vertaling van de ambitie van beide partijen verwoord en vooral getekend. Dit document is een ontwerp; het wordt pas afgerond als ondernemers, betrokkenen en experts hun ideeën en opmerkingen hebben gegeven. Daarna start de uitwerking naar concretere plannen, zoals die van de hoofdstructuur: hoe gaan onder meer groen- en waterzones en wegen er echt uitzien en waar komen ze? Welk type woningen, welke soort bedrijven en wat voor voorzieningen kunnen een plek krijgen op ’t Zoet? En welke partijen zijn nodig om dat samen voor elkaar te krijgen?

On- en offline

Iedereen die mee wil denken en dromen over de toekomst van ’t Zoet, kan dat zowel online als offline doen. Vanaf vrijdag 7 oktober a.s. is de website over ’t Zoet (www.tzoet.com) online en iedereen wordt via social media uitgenodigd om mee te denken over wat ’t Zoet voor hen in de toekomst zou kunnen betekenen. Ook start een campagne met een ideeënprijsvraag over pop-up initiatieven voor ’t Zoet. Het beste en meest haalbare idee wint de uitvoering van hun idee op het terrein. Daarnaast maakt een wekelijks spreekuur in het informatiecentrum van CrossMark (Veilingkade 15) het mogelijk om meer te weten te komen over de ontwikkeling van ‘t Zoet. En worden er bijeenkomsten met experts en andere betrokkenen van binnen en buiten de stad georganiseerd. Ook wordt er vanaf begin 2023 meer mogelijk op ’t Zoet, zoals kleinere evenementen die een meerwaarde hebben voor het gebied, meer rondleidingen op het terrein en het openstellen van het park langs de Mark.

Alle dromen en wensen die de komende maanden worden opgehaald, leiden tot een ‘verrijkt’ toekomstperspectief dat begin 2023 aan de Bredase gemeenteraad wordt aangeboden om vast te stellen.