Gemeente Breda stelt meer subsidie beschikbaar voor culturele organisaties

De kunst- en cultuursector is nog aan het herstellen na de coronacrisis en kent uitdagende tijden. Dit geldt ook voor de culturele organisaties die bij de Gemeente Breda een aanvraag hebben ingediend voor de eenjarige subsidie. Subsidieaanvragen konden tot 1 december ingediend worden en worden op dit moment beoordeeld. De gemeente ziet veel kwalitatief goede aanvragen van organisaties die belangrijk zijn voor de stad. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag is een stuk hoger dan het op dit moment beschikbare budget. Daarom heeft de gemeente gezocht naar mogelijkheden en besloten het subsidieplafond van de eenjarige subsidies voor 2023 te verhogen met € 350.000,- euro en vast te stellen op € 1.015.000,-.

Steun dankzij coronamiddelen

De effecten van corona ebben nog lang na in de culturele sector. De gemeente wil de sector ondersteunen in de lange herstelperiode. De organisaties die hebben aangevraagd in de eenjarige regeling zijn belangrijk voor Breda. Ze produceren programma's met jonge en Bredase makers, bereiken groepen die juist dankzij deze organisaties in aanraking komen met kunst, brengen vernieuwing en leveren een cruciale bijdrage aan de werkgelegenheid in de kunst- en cultuursector.

We kiezen er daarom voor om coronamiddelen - die specifiek voor cultuur bestemd zijn - in te zetten om het subsidieplafond van de Eenjarige subsidie cultuur in 2023 op te hogen. We verwachten met deze budgetten de positief beoordeelde organisaties en programma’s voldoende te kunnen ondersteunen. Ondanks het verhoogde subsidieplafond moeten we nog steeds keuzes maken op basis van de subsidieregels. Dit betekent mogelijk dat organisaties niet het (volledig) aangevraagde subsidiebedrag krijgen.

Een bloeiende kunst en cultuursector is van belang voor de stad. Het draagt bij aan een aantrekkelijke stad om in te wonen en te leven. Kunst en cultuur geven niet alleen plezier, maar kunstenaars houden ons scherp en kunst verbindt mensen. Tegelijkertijd zien we dat culturele organisaties kampen met grote uitdagingen. Daarom bieden we ondersteuning aan verschillende culturele makers en organisaties. Door incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen in deze subsidieregeling kunnen we veel organisaties, en indirect makers, in 2023 ondersteunen. Voor 2024 zullen we met elkaar in gesprek moeten gaan.

Marike de Nobel

Nieuwe aanpak 2025

Gemeente Breda gaat binnenkort nieuw cultuurbeleid ontwikkelen dat vanaf 2025 in zal gaan en zal de Breda cultuursector hierbij betrekken. De start van de nieuwe beleidsperiode betekent ook de start van een nieuwe financieringsstructuur. Er zullen subsidieregelingen ontwikkeld worden die passen bij het nieuwe beleid. De gemeente verwacht hierdoor beter in te kunnen spelen op de veranderingen en uitdagingen die de corona- en energiecrisis met zich meebrengen.