Gemeente Breda komt met energiepakket

Het Bredase college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad om € 8,5 miljoen euro vrij te maken voor een energiepakket. 

Dit energiepakket is bedoeld voor Bredanaars die in de problemen komen als gevolg van de energieschaarste. Sinds het voorjaar van 2022 hebben we te maken met een nieuwe situatie op de energiemarkt. De prijzen voor elektriciteit, gas en warmte zijn fors gestegen. Naar verwachting blijven de prijzen hoger dan dat we de afgelopen jaren gewend zijn. Met het energiepakket biedt de gemeente bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen informatie over besparen en verduurzamen en eventueel financiële ondersteuning. De maatregelen in het energiepakket richten zich op structurele oplossingen.

Waarom een energiepakket?

Als gemeente willen we bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen helpen om een oplossing te vinden voor hun energiezorgen. De gemeente geeft waar nodig informatie over besparen en verduurzamen. Er is vanuit de overheid ook financiële ondersteuning voor bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die ondanks energiebesparende maatregelen toch in de problemen komen. Denk aan de energietoeslag, energievouchers, het energieplafond, de tijdelijke btw-verlaging en de mkb-regeling. De gemeente Breda wil nu ook een stapje bij gaan zetten met het energiepakket.

Met het energiepakket richten we ons op duurzame maatregelen die bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen in de toekomst minder afhankelijk van energie maken. We zetten eerst in op besparen en verduurzamen. Als dat niet toereikend is, kunnen sommigen met het energiepakket extra hulp krijgen. Het budget is beperkt, dus we zullen hierin wel keuzes moeten maken. Met het energiepakket willen we de bestaande maatregelen versterken.

Wethouder Peter Bakker

Wat staat er in het energiepakket?

Allereerst heeft de gemeente een meldpunt in het leven geroepen voor ondernemers, instellingen en verenigingen die acuut in de problemen komen door de hoge energierekening. Voor bewoners was dit al ingeregeld via de reguliere weg. Daarnaast zorgt de gemeente er samen met verschillende partners voor dat niemand deze winter door de te hoge energienota wordt afgesloten van het energienet. Er is ook een projectgroep die kijkt waar de problemen zich afspelen en waar deze het meest nijpend zijn. Dit is een proces dat de gemeente samen met partners in de stad doet. In het energiepakket staat globaal beschreven waar de gemeente de € 8,5 miljoen euro voor in wil gaan zetten. Omdat de situatie snel verandert, vraagt de uitwerking om maatwerk en flexibiliteit.

Als de gemeenteraad instemt met het energiepakket, gaat de gemeente Breda voor bewoners bijvoorbeeld tijdelijk meer energiecoaches inzetten, krijgen bewoners meer mogelijkheden om een klusdienst in te schakelen en komt er een noodfonds. Voor ondernemers komt er onder andere een meldpunt, energieadvies, overbruggingsregelingen, een isolatiefonds en een noodfonds. Instellingen en verenigingen kunnen rekenen op het meldpunt, een noodfonds, meer maatwerk voor subsidies, een gemeentelijk energiecontract en overbruggingsregelingen. De gemeentelijke panden worden verder verduurzaamd.

Dit energiepakket is alleen voor inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die in de problemen komen als gevolg van de energieschaarste. De gemeente zal niet iedereen kunnen helpen.

Minder afhankelijk worden van energie

Het is belangrijk dat de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die geholpen worden door de gemeente, ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus bijvoorbeeld de hulp aannemen van een energiecoach om energiebesparende maatregelen te nemen. Het doel is om uiteindelijk minder afhankelijk te worden van energie. Daar richten de maatregelen zich dus ook op. Van belang is ook dat de verduurzaming en energietransitie zoveel mogelijk door blijft gaan. Ook voor inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die niet in de financiële problemen zitten. Voorkomen is immers beter dan genezen. De reguliere verduurzamingsmaatregelen moeten daarom doorgaan zoals we hebben afgesproken in de klimaatdoelstellingen.

Vervolg

De gemeenteraad besluit over het energiepakket in december. De maatregelen gaan daarna zo snel mogelijk in. Het verschilt per maatregel wanneer dit is. In de tussentijd kunnen bewoners telefonisch of via www.breda.nl/hulp-bij-energiekosten bij de gemeente terecht met vragen. Ondernemers, instellingen en verenigingen die nu hulp nodig hebben komen via deze pagina bij het meldpunt terecht.