Extra subsidie voor culturele instellingen

Bredase culturele instellingen die in de problemen zijn gekomen door de toegenomen energiekosten, kunnen in totaal € 1,5 miljoen subsidie krijgen om ze hierbij te helpen. De subsidie kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 aangevraagd worden. Culturele instellingen kunnen tot 75% van de stijging van de energiekosten ontvangen. Het geld voor de subsidie komt uit het energiepakket. Eerder was er een half miljoen euro gereserveerd, maar dit bedrag bleek niet voldoende. 

Als gemeente willen we bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen helpen om een oplossing te vinden voor hun energiezorgen.

Peter Bakker
Wethouder energie

Wethouder Peter Bakker (Energie): “Als gemeente willen we bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen helpen om een oplossing te vinden voor hun energiezorgen. Met het energiepakket richten we ons op duurzame maatregelen die ons in de toekomst minder afhankelijk van energie maken. We zetten eerst in op besparen en verduurzamen. Als dat niet toereikend is, kunnen sommigen met het energiepakket extra hulp krijgen. Het budget is beperkt, dus we zullen hierin wel keuzes moeten maken. We hebben afgesproken dat we hier flexibel mee omgaan: zo kunnen we binnen het energiepakket nu meer geld vrijmaken voor de culturele instellingen.”

Het Bredase energiepakket is er voor bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die dat het hardst nodig hebben, zoals de culturele sector. Inmiddels zijn voor sommige sectoren regelingen getroffen vanuit het Rijk. Voor de culturele sector is dit niet het geval. Binnen het energiepakket is er daarom ruimte vrijgekomen voor een extra subsidie voor de culturele instellingen die daardoor anders misschien niet meer zouden kunnen blijven bestaan. 

Culturele instellingen zijn waardevol voor ons mooi Breda. Ook in lastige tijden maken ze voor onze inwoners voorstellingen en kunst waar je blij van wordt.

Marike de Nobel
Wethouder cultuur

“Culturele instellingen zijn waardevol voor ons mooi Breda. Ook in lastige tijden maken ze voor onze inwoners voorstellingen en kunst waar je blij van wordt”, aldus wethouder Marike de Nobel (Cultuur). “De instellingen worden nu geconfronteerd met lastige tijden door stijgende energiekosten. Het is mooi dat we binnen het energiepakket de mogelijkheid hebben om extra geld vrij te maken.”

Verder is er sinds april al een regeling voor bedrijven en sport- en cultuurinstellingen die energie willen besparen.  Zij kunnen hulp vragen van een energieadviseur of energiebesparende materialen aanbrengen. Als ze dat hebben gedaan, kunnen ze tot € 1000 vergoed krijgen. 

De gemeente vraagt wel iets van de culturele instellingen die de subsidie willen ontvangen. Zo gaan ze in gesprek over besparingsmogelijkheden en moeten instellingen nadenken over manieren waarop ze dit probleem in de toekomst zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarnaast is het de bedoeling dat Bredanaars zoveel mogelijk kunnen blijven genieten van het culturele aanbod. Het is dus niet de bedoeling dat de instellingen bezuinigen op de activiteiten. 

Energiepakket

De gemeente Breda heeft afgelopen november € 8,5 miljoen vrijgemaakt voor Bredanaars die in de problemen komen als gevolg van de energieschaarste. Met het energiepakket biedt de gemeente bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen informatie over besparen en verduurzamen en eventueel financiële ondersteuning. De maatregelen in het energiepakket richten zich op structurele oplossingen.  

Het is belangrijk dat de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die geholpen worden door de gemeente, ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus bijvoorbeeld de hulp aannemen van een energiecoach om energiebesparende maatregelen te nemen. Het doel is om uiteindelijk minder afhankelijk te worden van energie. Daar richten de maatregelen zich dus ook op. De Energie Bespaar Coaches hebben inmiddels al meer dan honderd Bredanaars bezocht voor een gesprek over energiebesparing thuis.