Eerste parkeervergunning gratis voor alle inwoners van Breda

Voor alle inwoners van Breda is vanaf 1 januari 2023 de eerste parkeervergunning gratis. Bewoners kunnen vanaf 17 november hun eerste vergunning al opzeggen en de gratis vergunning aanvragen. 

Het college schrijft in het bestuursakkoord dat inwoners zo dicht mogelijk bij huis moeten kunnen parkeren. Het verkeer in de stad neemt toe. Om de stad bereikbaar te houden, ontkomen we er soms niet aan om betaald parkeren in te voeren.

Mensen die wonen in de wijken rondom het centrum moeten soms wel drie straten omrijden om hun auto te parkeren. Dat draagt niet bij aan het woonplezier. Ondertussen neemt het aantal auto’s alleen maar toe door bijvoorbeeld de komst van nieuwbouw. Met betaald parkeren kunnen we er weer voor zorgen dat onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen straat kunnen parkeren. Om hen tegemoet te komen, maken we de eerste vergunning voor iedereen gratis Het aantal uren voor bezoeker wordt verdubbeld.

Wethouder Jeroen Bruijns

Aanvragen

In wijken waar al betaald parkeren geldt, is de gratis eerste vergunning al vanaf 17 november aan te vragen. Bewoners moeten daardoor wel eerst hun lopende vergunning opzeggen en de nieuwe gratis vergunning aanvragen. Het teveel betaalde bedrag krijgen zij daarna automatisch teruggestort. Iedereen met een parkeervergunning voor de eerste auto, krijgt de komende maand een mail of brief met daarin alle informatie op een rij. Meer informatie is ook te vinden op www.breda.nl/auto

Over de kosten voor de tweede, derde en vierde vergunning moet de gemeenteraad nog beslissen. Het aantal uren waarvoor inwoners hun bezoek tegen een lager tarief kunnen laten parkeren gaat van 120 naar 240 uur per kwartaal. De eerst volgende wijk waar betaald parkeren wordt ingevoerd is Linie. Hier is direct de eerste parkeervergunning gratis.