Breda.nl heeft een nieuwe look & feel

Breda.nl is vernieuwd! Je vindt nu nog sneller de informatie die je wilt weten of nodig hebt. Of het nou gaat over het aanvragen van een nieuw paspoort of het doorgeven van een verhuizing. Daarnaast is er meer ruimte voor nieuws, actualiteiten en gebruiken we een nog slimmere techniek voor meer gebruikersgemak. Meer foto’s en video’s zorgen voor het echte ‘Bredagevoel’. Breda.nl is getest door onze bezoekers en onze taalambassadeurs en is daarmee nóg toegankelijker geworden. Daarmee verbeteren we onze digitale dienstverlening en nieuwsvoorziening en kunnen we in de toekomst goed aansluiten bij trends en ontwikkelingen.  

We hebben een vernieuwde site ontwikkeld omdat de ‘achterkant’ het zogenoemde CMS (content management systeem) dateert uit 2017 en binnenkort technisch niet meer ondersteund wordt. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, waardoor vernieuwing noodzakelijk werd. Daarnaast wilden we beter voldoen aan de behoeften van onze bezoekers. Zo staat in het nieuwe breda.nl de gebruiker centraal.  

Techniek  

Dienstverlening stond al centraal op de gemeentelijke website. De toptaken (dus waarvoor iemand het meest op de website komt), blijven ook prominent in beeld. Daar voegen we nu aanvullende informatievoorziening aan toe. Met de mogelijkheid om bepaalde relevante informatie aan specifieke doelgroepen aan te bieden. Als iemand bijvoorbeeld op de website een verhuizing doorgeeft, maakt de techniek het mogelijk dat er ook informatie over het aanvragen van een afvalpas verschijnt. Ook zetten we de eerste stappen om terugkerende bezoekers direct op de homepage informatie aan te bieden waarvoor zij regelmatig Breda.nl bezoeken. Dit gebeurt met behulp van een functionele cookie, waarbij geen persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarmee is het een AVG-vriendelijke oplossing. 

Informeren  

Naast optimale digitale dienstverlening willen we pro-actief informeren over nieuws en ontwikkelingen. Eerder onderzoek onder het Digipanel wees al uit dat meer dan 70% van de respondenten behoefte heeft aan nieuws over de gemeente. Bijna 85% gaf aan dit nieuws te verwachten op breda.nl. Daarom is er nu een prominentere plek voor nieuws op de homepage van breda.nl en is het nieuwsportaal vernieuwd met ruimte voor interviews, video’s en achtergrondverhalen: breda.nl/nieuws. 

Hiermee zetten we een mooie stap in de online toekomst van onze stad en dorpen.