Mening van Bredanaars gevraagd met buurt- en stadsenquête

Publicatiedatum: 
11 sep 2019
Half september houdt de Gemeente Breda 2 enquêtes onder inwoners: de buurt- en de stadsenquête.

Zo’n 30.000 mensen krijgen een uitnodiging om vragen te beantwoorden. Vragen over bijvoorbeeld de woonomgeving, veiligheid, gezondheid, dagelijkse activiteiten, afval en onderhoud van de stad. Doel is een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de stad zodat de gemeente daar goed op kan aansluiten. Wat zijn ervaringen, wensen en behoeften van Bredanaars en hoe ontwikkelen deze zich?

De belangrijkste uitkomsten van de enquêtes zijn begin 2020 openbaar. Deze zijn dan te bekijken via deze website. Daar staan nu al de resultaten van de Stadsenquête 2018.

Deelnemers aan het onderzoek zijn geselecteerd via een steekproef. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. De privacy van de gegevens is beschermd volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Uw Reactie
Uw Reactie