Marktplaatsvergunning

U wilt een vergunning aanvragen voor een standplaats op één van de Bredase weekmarkten. Voor het opvragen van informatie over de mogelijkheden gebruikt u het formulier.

Soorten marktplaatsvergunning

Vaste marktplaatsvergunning

Met de vergunning voor een vaste marktplaats heeft u een vaste plaats op de markt.

Meeloopvergunning

Als u nog geen vaste vergunning heeft, kunt u een meeloopvergunning aanvragen. U kunt met deze vergunning onderzoeken of er voldoende afzetmogelijkheden zijn voor uw koopwaar. De vergunning geldt voor maximaal 3 maanden. Daarna moet u besluiten of u een vergunning voor een vaste marktplaats wilt aanvragen.

Dagplaatsvergunning

Met een dagplaatsvergunning heeft u een marktplaats voor 1 dag.

Seizoens-marktplaatsvergunning

Met een seizoens-marktplaatsvergunning heeft u een marktplaats voor een bepaald seizoen. Deze vergunning kunt u gebruiken voor seizoensgebonden artikelen die nog niet op de weekmarkt worden verkocht.

Standwerkersvergunning

Een standwerker is een vergunninghouder die slechts 1 artikel te koop aanbiedt. Hiervoor verzamelt hij publiek om zich heen. Hij houdt een aansprekende uiteenzetting over het door hem te verkopen artikel en probeert een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen. Een standwerkersvergunning is voor 1 dag geldig.

Welke markten zijn er?

In het overzicht van de weekmarkten in Breda ziet u welke markten er zijn.

Kosten

Soort marktplaatsvergunning Bedrag
Vaste marktplaatsvergunning € 73,10
Wijzigen vaste marktplaatsvergunning € 48,55
Meeloopvergunning € 26,40
Dagplaatsvergunning € 21,10
Seizoens-marktplaatsvergunning € 26,40
Standwerkersvergunning € 20,70

Marktgeld

U betaalt ook marktgeld per markt per maand.

  • Voor een meeloop-, seizoens-marktplaats en vaste marktplaats betaalt u
    € 13,20 per strekkende meter (in de lengterichting gemeten) of minder.
  • Voor een dagplaats vanaf 8 meter betaalt u € 3,50 per strekkende meter (in de lengterichting gemeten) of minder.

Reclamegeld

Voor de weekmarkten waarvoor een reclamecommissie is ingesteld, betaalt u voor elke vergunning voor een marktplaats € 10,25 per weekmarkt per maand.

Uw Reactie
Uw Reactie