Lieke Hendrix (gemeentesecretaris)

Lieke Hendrix

Telefoon: 076 - 529 31 49
E-mail: lem.hendrix@breda.nl

Lieke Hendrix heeft de leiding over de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

Peildatum 27 mei 2021

Overige nevenfuncties

  • lid van de Adviesraad van WUR ASG – Wageningen Universiteit & Research, Animal Science Group (tot en met juni 2021) (onbezoldigd)
Uw Reactie
Uw Reactie