leerlingen achter computers

Voortgezet onderwijs

U kunt de locaties van de scholen bekijken op de kaart van Breda.

Informatie over het aantal leerlingen kunt u vinden op op de Buurtmonitor van Breda (onderwijs).

Informatie over scholen

Informatie over de diverse onderwijsvormen vindt u op de website van de gezamenlijke scholen in het voortgezet onderwijs.

Naar het VMBO / MBO

In Breda is veel te kiezen voor leerlingen die na het behalen van het Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) verder willen studeren aan het Middelbaar Beroepsonderwijs(MBO). Breda telt twee organisaties die MBO-opleidingen aanbieden: ROC West-Brabant en De Rooi Pannen.

Vragen en/of advies

Heeft u vragen of wilt u advies. Kijk dan op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht West Brabant.

Tegemoetkoming en kosten

Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Denk maar aan schoolgeld, sportkleren, excursies en het schoolkamp. Moet u tijdens een kalenderjaar schoolkosten maken voor uw schoolgaande kinderen terwijl u een laag inkomen heeft? U kunt dan in bijzondere omstandigheden bijstand ontvangen voor deze kosten. Maar eerst verwijzen wij u naar de BredaPas en Stichting Leergeld.

Voor algemene informatie over tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering verwijzen wij u naar de landelijke website van de Dienst Uitvoering Onderwijs: DUO.