Voorscholen

Wet Kinderopvang

Met de Wet Kinderopvang regelt de overheid de kwaliteit van de kinderopvang. Kinderen moeten in een veilige en gezonde omgeving kunnen verblijven. Lees meer over:

  • Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
  • Wie controleert of kinderopvang aan de eisen voldoet?
  • Handhaving door de gemeente
  • Formulieren registratie voorzieningen in de kinderopvang

Lees het volledige artikel over de Wet Kinderopvang en de verwijzingen.

Tussenrapportage kwaliteit Voor- en Vroegschoolse educatie

Op 13 juli 2016 heeft de Inspectie haar eindrapportage over de kwaliteit van de Voor en Vroegschoolse Educatie in Breda gepubliceerd. Breda krijgt een zeer goede beoordeling op de onderdelen toeleiden, ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn, interne kwaliteitszorg en coördinatie op gemeentelijk niveau. 

Meer informatie over:

Bijlagentabel
BijlageGrootte
de-kwaliteit-van-vve-in-de-gemeente_breda_2014.pdf…294.33 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Eén ouder werkt of eenoudergezin

Beide ouders hebben betaald werk

Overdracht gegevens kinderen van de voorschoolse periode naar de basisschool

Manifest VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) 2015

Ondertekening manifest

Wet Kinderopvang