Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

De Gemeente Breda heeft haar taken op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant).

Het RBL West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen achttien West-Brabantse gemeenten. De samenwerking heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplichtwet en Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC).

Op de website van RBL West-Brabant vindt u: