Centrale hal van Avans Hogeschool

Hoger Onderwijs

Avans Hogeschool helpt je vooruit!

Avans Hogeschool biedt innovatief HBO-onderwijs in voltijd- en deeltijdopleidingen aan 20.000 studenten op negentien academies verspreid over Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Breda heeft drie locaties.

Experience NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is een ambitieuze instelling voor internationaal hoger onderwijs. In een crossculturele setting studeren aan NHTV ruim 7.000 Nederlandse en buitenlandse studenten. .

KMA: traditie en modern wetenschappelijk onderwijs

De Nederlandse Defensie Academie KMA verzorgt voor Defensie de militaire opleiding, persoonsvorming en academisch onderwijs. Opleidingen KMA verzorgt de militaire en vaktechnische opleiding en vorming van officieren voor de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

Studiefinanciering

Kijk voor algemene informatie over tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs: DUO.

Breda investeert

De Gemeente Breda wil de kennis, kunde en energie van de onderwijsinstellingen en studenten graag benutten voor de stad. Daarom investeert de gemeente in programma's die studenten en afgestudeerden binden aan het regionale bedrijfsleven en de stad Breda.

Logistiek instituut Dinalog en het programma World Class Maintenance zijn voorbeelden van kenniscentra die goed aansluiten op het Bredase onderwijsveld. Bij Dinalog is een innovatieve kantooromgeving gerealiseerd waar kansrijke startups op het gebied van logistiek en supplychain gehuisvest kunnen worden.

Startende creatieve ondernemers kunnen terecht op de triple-o-campus en kunnen, net als technische starters, een beroep doen op Stichting Starterslift voor begeleiding en ondersteuning.