Basisschool Sint Joseph

Basisonderwijs

Brede school

Een brede school is een school waarbij onderwijs wordt gecombineerd met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Deze functies werken altijd met elkaar samen. Kinderen en jongeren krijgen hier de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. De gemeente wil een dekkend aanbod van brede scholen in de hele stad. 

Meer informatie over scholen

Meer informatie over kosten

Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Denk maar aan schoolgeld, sportkleren, excursies en het schoolkamp. Moet u tijdens een kalenderjaar kosten maken voor uw schoolgaande kinderen terwijl u een laag inkomen heeft? Dan verwijzen wij u naar de BredaPas en Stichting Leergeld.

Meer informatie over onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting