Klimaatfonds Breda

Het Klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente om projecten te realiseren die bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de stad. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Wat u moet weten

 • een aanvraag voor een lening kan ingediend worden door bewoners (verenigd in een stichting, coöperatie of vereniging), bedrijven, instellingen en verenigingen
 • aan privé personen wordt geen lening verstrekt
 • het Klimaatfonds Breda verstrekt geen lening voor de algemene bedrijfsfinanciering
 • de lening heeft een vast rentepercentage van 2,0% per jaar, gedurende de looptijd van de lening
 • per jaar wordt € 200.000 in het Klimaatfonds gestort
 • de leningen worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, totdat het jaarlijkse budget op is

Voorwaarden

 • een project moet leiden tot een aanzienlijke CO2 vermindering (minimaal 250 gram CO2 reductie per gefinancierde fondseuro per jaar)
 • de looptijd van de lening is maximaal 15 jaar en moet per maand annuïtair of lineair afgelost worden
 • de lening per aanvraag is minimaal € 25.000
 • de lening per aanvraag is maximaal € 100.000
 • tenminste 10% van de projectkosten wordt op een andere manier dan een lening uit het klimaatfonds gefinancierd
 • Wordt minimaal 33% van de projectkosten gefinancierd anders dan door een lening uit het klimaatfonds, dan komt u in aanmerking voor de rentekorting van 0,5%. De rente bedraagt dan 1,5% per jaar.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u meer informatie en/of een lening aanvragen dan neemt u contact op met de gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie